Per Magnus Johansson: Psykoanalysen har alltid smutskastats

Kritiken mot psykoanalysen har en lång historia – inte minst i Dagens Nyheter. Ändå förblir intresset för den stark, skriver Per Magnus Johansson.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS

Sigmund Freud använde ordet psykoanalys för första gången 1896 i en fransk neurologisk tidskrift. Psykoanalysen har således snart existerat i 130 år. Under dessa år har den regelbundet ifrågasatts. Ibland har kritiken varit vederhäftig, understundom torftig och affekterad. Dagens Nyheter har varit en av de arenor där psykoanalysen återkommande debatterats.

Den Finsk-svenska psykoanalytiska föreningen bildades 1934 i Stockholm. Den svenska läkaren Alfhild Tamm blev dess ordförande. Två år senare, 1936, fördes en debatt i Dagens Nyheter där tre inflytelserika och till psykoanalysen kritiskt inställda läkare stod mot den psykoanalytiska föreningens ordförande.

Debatten rörde psykoanalysens värde vid behandling av människor med så kallade psykiska problem. De tre läkarna Torsten Lindner, Sven Stenberg och Carl-Victor Söderlund sammanförs i den intervjubaserade artikeln ”Farlig form av läkekonst: läkare till storms mot psykoanalysen”, publicerad 15 mars 1936.

ANNONS

Han likställer psykoanalysen med marxismen och kristendomen

Lindner påstår att den psykoanalytiska behandlingsmetoden aldrig har erkänts som legitim vid något enda universitet i världen. Vem som helst kan slå sig på psykoanalytiker-yrket utan att ha någon kompetens. Den psykoanalytiska behandlingen borde ”jämställas med den som kvacksalvare begagna när de försöker bota kräfta eller tuberkulos med örter och dylikt”.

Stenbergs bestämda åsikt är att ”det rotande i det sexuella som dominerar är osunt, det är för mycket jolt med de enklaste sexuella avvikelser”. Söderlund menar att psykoterapin inte har någon ”botande verkan” och att den psykoanalytiska behandlingen i många fall är ”direkt skadlig”.

I början av 1950-talet var det åter dags för en livlig diskussion på Dagens Nyheters kultursidor. Professor Olof Kinberg skrev den 27 juni 1953, i en artikel som avslutade den månadslånga dispyten, ”Psykoanalysen utger sig för att vara en erfarenhetsvetenskap. Det oaktat har den ett spiritualistiskt drag som gör den väl sedd av kristen teologi och andra metafysiska läror.”

Filosofiprofessorn Ingemar Hedenius kallar i ett inlägg från den 4 juni psykoanalysen en sekt. Han likställer psykoanalysen med marxismen och kristendomen. Herbert Tingsten, som var professor vid Stockholms högskola mellan åren 1935 och 1946, och chefredaktör för Dagens Nyheter mellan 1946 och 1959, kritiserar den 6 juni 1953 den psykoanalytiska samhällsvetenskapen och vad han uppfattar som de psykoanalytiska anspråken att lösa politiska problem.

ANNONS

För vissa har psykoanalysen blivit ett rött skynke, för andra livsavgörande

Tingsten pekar på förbindelsen mellan psykoanalytiska konstruktioner och vad han kallar extrem politisk radikalism, och det sammanfattande omdömet lyder: ”Psykoanalysens karaktär av frälsningslära framträder särskilt klart i dessa politiska skrifter.” Denna egenskap skulle psykoanalysen dela med kristendomen och marxismen.

Den 11 februari 2024 hävdar sociologen Roland Paulsen i en längre artikel i Dagens Nyheter att psykoanalysen är en auktoritär teori som ingen borde tro på. Han berättar också om sina egna erfarenheter; han vände sig till en psykoanalytiker som somnade när Paulsen försökte associera fritt.

Varken i Sverige eller internationellt avtar intresset för psykoanalysen. Parallellt med detta intresse består kritiken. För vissa har psykoanalysen blivit ett rött skynke, för andra livsavgörande. För ytterligare några en erfarenhet av mer oklar och svårdefinierad betydelse.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns mer eller mindre lämpliga människor inom alla yrken. Psykoanalytikerna utgör i det avseendet inte något undantag.

Läs mer i GP Kultur:

LÄS MER:Psykoanalysen är ingen naturvetenskap

LÄS MER:Därför behöver stockholmare så mycket mer terapi än göteborgare

LÄS MER:Dödandet har börjat te sig som en banalitet

Anmäl dig till Johan Hiltons nyhetsbrev

GP:s kulturchef Johan Hilton tipsar om veckans snackisar, händelser och guidar dig till Göteborgs kulturliv.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS