Fastighetsnämndens ordförande Anna-Lena Holberg  (M) tycker att konstenheten hittills skött sina inköp klanderfritt.  GP:s kulturchef Ingrid Norrman har inte samma åsikt om Holberg och hennes nämnd.
Fastighetsnämndens ordförande Anna-Lena Holberg (M) tycker att konstenheten hittills skött sina inköp klanderfritt. GP:s kulturchef Ingrid Norrman har inte samma åsikt om Holberg och hennes nämnd.

"Jag är bekymrad, men Holberg ser inga problem"

GP:s kulturchef Ingrid Norrman tycker inte politiken tar sitt ansvar för regionens konstinköp.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

Om jag hade varit ansvarig för hur tre miljoner av de västsvenska skattebetalarnas pengar varje år används för att köpa lös konst från gallerier och konstnärer hade jag blivit lite bekymrad över att en tjänsteman på egen hand köpt konst för en miljon från samma galleri utan att förankra det hos ansvariga politiker.

Jag säger inte att det var dåliga köp. Jag menar bara att politikerna har ansvar att minimera risken för jäv och favorisering av vissa konstnärer eller gallerier. Hur kan de göra det när de inte har en aning om vilka verk som köps in och av vem?

ANNONS

Så tycker jag. Men så tycker inte Anna-Lena Holberg (M), ordförande i regionens fastighetsnämnd och den som är politiskt ansvarig för hur konstinköpen görs.

Läs om detta här.

Konstenhetens chef Richard Sangwill kan idag fritt handla för tre miljoner om året på samma galleri om han så vill. Sammanlagt har han på egen hand de senaste fem åren köpt gallerikonst för tre miljoner kronor.

I själva verket står han dock för ännu fler inköp. Under en inköpstur i Stockholm handlade konstenheten 196 verk på en enda dag från ett enda galleri. Själv hävdar Sangwill att han inte handlat från galleriet. Hans chef, Västfastigheters direktör Lars Jansson, hävdar att Sangwill inte var inblandad i inköpen. Bägge ljuger. En av de konstkonsulenter som stod som inköpare på galleriet var inte med på resan. Det var Richard Sangwill som handlade i den personens namn.

Det oroar mig att inte heller detta bekymrar ansvarig politiker. "Han köpte för någon annan, det är självklart också ett inköp. Men jag tror det handlar om en definitionsfråga. Jag tror inte det finns något uppsåt att ljuga", säger Anna-Lena Holberg.

Revisionsenheten har efter GP:s rapportering granskat och kritiserat hur regionens konstinköp har gått till. "Revisionsenheten har inte riktat någon kritik mot konstenhetens arbete", poängterar både Lars Jansson och Anna-Lena Holberg.

ANNONS

Även det svaret bekymrar mig. Revisionsenhetens jobb är inte att granska tjänstemännens arbete utan detta är Janssons jobb och Holbergs ansvar.

Revisionsenheten ska granska och pröva att de förtroendevalda utövar sitt ansvar som de ska. Kritiken riktas följaktligen mot Holberg och hennes nämnd. Detta borde Jansson och Holberg känna till.

Är det något en politiker borde vara noggrann med så är det inköp som görs med allmänna medel. Vi är alla med och bekostar konstenhetens inköpsrundor. Då vill vi att inköpen ska vara transparenta och förankrade hos våra folkvalda politiker.

Vi vill även gärna veta hur konstverken ser ut. Om en tjänsteman köper en väv för en halv miljon kronor åt regionens medborgare som fortfarande efter fem år ligger magasinerad på konstenhetens kontor i Vänersborg och Västfastigheters direktör inte ens vill släppa en bild på verket till dem som varit med att betala är det också upprörande. Är det verkligen upp till en tjänsteman att bestämma? Vad säger politikerna i kulturnämnden om det beslutet?

Fortsättning följer.

LÄS MER:Konstchefen får handla fritt för tre miljoner om året

ANNONS