2015 års Nobelpris Angus Deaton har hamnat i blickfånget när Bo Rothstein och Ola Olsson debatterat förekomsten av nykolonialism i årets ekonomipris.
2015 års Nobelpris Angus Deaton har hamnat i blickfånget när Bo Rothstein och Ola Olsson debatterat förekomsten av nykolonialism i årets ekonomipris. Bild: Marcus Ericsson/TT

Bo Rothstein använder lösryckta citat

Nykolonialism är ekonomiskt utnyttjade av gamla kolonier, inte att utföra småskaliga policyexperiment i afrikanska byar. Det skriver Ola Olsson i sin slutreplik i debatten om årets pris i ekonomi till Alfred Nobels ära.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

LÄS MER: Läs Bo Rothsteins slutreplik här

I sitt svar till min replik där jag menade att randomiserade fältexperiment (RFE) inte kan ses som ett utslag av nykolonialism, åberopar Rothstein ett citat från en artikel av nationalekonomen och tidigare Nobelpristagaren Angus Deaton. I citatet kritiserar Deaton en del av dessa experiment som han tycker ”…förefaller oetiska, ibland till och med på gränsen till olagliga…” Enligt Rothstein stödjer Deatons ord hans tes om att även andra forskare tycker att RFE är nykolonialt.

Men denna tolkning är högst missvisande. I Deatons läsvärda artikel slås redan i inledningen fast att RFE är användbara metoder för utvecklingsforskare men att man inte bör se dem som någon ”gold standard” som nödvändigtvis är bättre än andra metoder. Sedan följer en nyanserad diskussion om fördelar och nackdelar med RFE med kritik mot de etiska bedömningarna i vissa användningar. Inte någonstans påstår Deaton att RFE är nykolonialism.

ANNONS

Vad menar man då med nykolonialism? I samhällsvetenskapen är det ofta särskilt viktigt med definitioner av begrepp. En standarddefinition är att nykolonialism innebär en ekonomisk och politisk exploatering från den tidigare kolonialmakten på bekostnad av den f d kolonin och som äger rum utan att den tidigare kolonialmakten har direkt territoriell kontroll.

LÄS MER:Bo Rothstein: Ekonomipriset är nykolonialt

LÄS MER:Replik: Bo Rothstein trivialiserar kolonialismens trauma

LÄS MER:Inte bara jag som tycker ekonomipriset är nykolonialt

Som jag ser det finns det ett drag av nykolonialism i en del västerländska och asiatiska bolags stora uppköp av landtillgångar i flera afrikanska länder, liksom i de omfattande kinesiska investeringarna i infrastruktur i utbyte mot stora kontrakt i gruvnäringarna. De afrikanska regeringarnas ofta svaga förhandlingsförmåga i sådana situationer kan leda till att länderna otillbörligt exploateras utan gagn för deras fattiga befolkningar.

Givet denna definition, är då RFE nykolonialism?

Nej, det är helt orimligt och klart missvisande, som jag ser det, att jämföra forskares småskaliga policyexperiment i afrikanska byar med exploatering av gigantiska gruv- och landtillgångar. Att Rothstein ändå, utan att definiera begreppet och med bara ett lösryckt citat av Deaton som stöd, vidhåller sin ståndpunkt om att RFE är nykolonialism, tycker jag är anmärkningsvärt.

Ola Olsson är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

ANNONS