Chef på Naturhistoriska ska ha sökt källor

Vem har talat med pressen? Efter att GP granskat Naturhistoriska museet försökte en enhetschef efterforska källor bland personalen. Ledningen har inte reagerat.

ANNONS
|

Efter att GP i tre artiklar avslöjat att Naturhistoriska museet bryter mot upphandlingsavtal och inte följer korrekta rekryteringsprocesser höll Västarvets ledning ett extrainsatt möte i mars. På det diskuterades bristerna som GP tagit upp, men också korruption och den psykosociala arbetsmiljön på museet. Västarvets huvudskyddsombud Eva Melander

Edsler påpekade bland annat att det inte är acceptabelt att personal uppmanas att inte tala med skyddsombud. Hon poängterade också att ledningen måste kommunicera att det är förbjudet att efterforska vem som pratat med pressen.

– Man har efterforskat, frågat, spekulerat och lagt ut krokar. Helt oacceptabelt, säger hon.

Ett par anställda, som vill vara anonyma, berättar var för sig att det är samma enhetschef som kritiserats i tidigare artiklar som luskat och frågat.

ANNONS

– Hon har frågat mig rakt ut om jag visste, säger en.

På frågan om det handlar om enhetschefen svarar Eva Melander Edsler:

– Det kan jag inte dementera.

Hon berättar att hon inte känner sig helt säker på om Västarvets ledning (den organisation Naturhistoriska museet lyder under inom VG-regionen) agerat i frågan. Och det verkar stämma. Enhetschefen själv vill inte svara på några frågor utan hänvisar till Västarvets chef, Marianne Dahlquist. Hon utgår från att enhetschefen inte efterforskat källor.

– Hur man upplever en situation är en sak, om det verkligen har skett en annan. Jag tror inte att det har skett, säger hon.

Ordföranden i VG-regionens kulturnämnd, Conny Brännberg (KD), ser dock allvarligt på saken.

– Jag vet ingenting om det enskilda fallet, men finns minsta antydan om efterforskning av källa så måste chefer agera. Källskyddet är grundlagsskyddat och yttrandefriheten är en medborgerlig rättighet som vi ska värna om. Alla medarbetare inom regionen ska känna att det är högt i tak, säger han och tillägger:

– Jag ska se till att vi tar en kontakt med den ansvarige chefen.

På Naturhistoriska museet har enhetschefen tillfälligt andra arbetsuppgifter. Varför?

– Därför att hon inte orkar just nu, säger Marianne Dahlquist.

ANNONS

Varken hon eller Naturhistoriskas chef Hans-Peter Dahlgren kan svara på frågan när enhetschefen ska vara tillbaka i rollen som hon har lön för. Under tiden dubbelarbetar Hans-Peter Dahlgren och vikarierar som enhetschef. Är det verkligen en rimlig lösning?

Marianne Dahlquist vill inte svara på den frågan. Inte heller på den om enhetschefen kan fortsätta som chef framöver.

Men det pågår en arbetsmiljöutredning på Naturhistoriska museet – en utredning som genomförs av en utomstående konsult och som hittills har gett fackliga representanter och andra kritiker, som någon säger, upprättelse. En första sammanställning över synpunkter som framkommit i intervjuer med samtlig personal visar att klimatet på museet präglas av otrygghet och rädslor. Ledarskapet kritiseras för att vara svagt och otydligt.

Anställda GP pratar med menar att museichefen Hans-Peter Dahlgren saknar handlingskraft och förmågan att fatta beslut.

– Han har inte utmärkt sig som chef och har inte genomfört de genomgripande förändringar som behövs, säger Eva Melander Edsler och fortsätter:

– I strukturer där det inte finns ett tydligt ledarskap finns det alltid möjligheter för andra att styra.

Så hon är glad att intervjustudien har gjorts och att Västarvets ledning nu gjorts medveten över att man tar problemen på allvar.

– Nu finns en plan för hur man ska gå vidare. Och så länge den inte släpps tror jag också personalen är nöjd.

ANNONS

Utredningen på Naturhistoriska museet ska vara klar i höst.

Läs tidigare artiklar om museet:

Personal på Naturhistoriska utreds för korruption

80 personer sökte förgäves jobb på museet

ANNONS