Ebba Matz är konstnären bakom verket över Göteborgs veteraner om ska uppföras på Hisingen.
Ebba Matz är konstnären bakom verket över Göteborgs veteraner om ska uppföras på Hisingen. Bild: Fahlander Arkitekter

Äntligen får Göteborg ett veterankonstverk

America Vera-Zavala har missat poängen med veteranmonumentet. Det menar Jerker Schmidt, en av de politiska initiativtagarna till monumentet.

ANNONS

LÄS MER:Det är problemet med veteranmonumentet på Hisingen

Det har sedan 2016 pågått en demokratisk process där Kommunfullmäktige med en stor majoritet antog en motion av undertecknad som innebar att Göteborgs stad skulle få ett veterankonstverk. Många förvaltningar bl.a. Stadsledningskontor, Göteborg Konst, veteranföreningar och veteraner har varit engagerade i arbetet som lett fram till att vi både har en plats i Färjenäsparken och en konstnär i Ebba Matz som på ett föredömligt sätt tolkat uppgiften.

Det är beklagligt att America Vera Zavala som känd vänsterprofil varken verkar förstå eller uppskatta detta. Varför denna snålhet som hon ger utryck för när det gäller konstnärlig utsmyckning i staden? Varför vill hon inte bjuda på mer mångfald? Svaret borde vara att låta fler verk, fler utsmyckningar få tolka samtiden i staden tillsammans med de tidigare verken som ger oss en förankring i historien. Det kanske allvarligaste i Vera Zavalas text är att hon varken vill eller försöker förstå bakgrunden till det konstverk som efter en lång demokratisk process nu uppförs.

ANNONS

Det grundläggande syftet är att staden vill hedra alla dem som på svenska statens uppdrag bidragit och bidrar till att värna de svaga och stå upp för de demokratiska värdena. Uppdraget sker många gånger under riskfyllda och påfrestande förhållanden. Erfarenheten visar dock att de allra flesta som återvänder hem har berikats och utvecklats som individer. Men några återvänder med synliga eller osynliga sår, några får betala det yttersta priset, med sina liv.

Vilka är då veteraner? Det är inte bara Försvarsmaktens soldater och officerare det handlar om, utan även om polis, kustbevakning, Folke Bernadotte–akademin och tullen. Kvinnor och män som räddat nödställda båtflyktingar på Medelhavet, läkare och sjuksköterskor i Mali, valobservatörer i Burkina Faso. Konstverket handlar också om att visa tacksamhet inför de som gör tjänstgöringen möjlig. Alla anhöriga. De som känner oro och saknad. De som gråter på flygplatsen av glädje – och av sorg. De gör också en insats för Sverige.

Ett veteranmonument är inte heller bara ett monument. Det är också något som vi veteraner och Göteborgs stad i samarbete med Länsstyrelsen fyller med innehåll vid den årliga veterandagsceremonin den 29 maj. Äntligen får vi i Färjenäsparken med det av Ebba Matz nu utsedda konstverket en plats för att mötas, minnas och hedra de som gjort en insats för freden!

ANNONS

Jerker Schmidt

Om skribenten:

Jerker Schmidt är en av de politiska initiativtagarna till Veteranmonumentet på Hisingen. Han är också ingått i Göteborgs konsts arbetsgrupp för att förverkliga monumentet – och i den arbetsgrupp som utformar den årliga veterandagssceremonin.

ANNONS