Utredning: Fortsatt brett public service

Public service ska erbjuda ett brett programutbud även i framtiden och vara fredad från politisk detaljstyrning. Men kommittén bakom förslagen är splittrad i flera frågor.

ANNONS
|

Huvuddragen i den utredning med förslag som lämnas över av kommittéledaren och tidigare KD-ledaren Göran Hägglund till kulturminister Parisa Liljestrand (M) i dag är ett fortsatt brett och oberoende public service-uppdrag.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) tar emot betänkandet från kommitténs ordförande Göran Hägglund.
Kulturminister Parisa Liljestrand (M) tar emot betänkandet från kommitténs ordförande Göran Hägglund. Bild: Samuel Steén/TT

"Innehållsuppdraget ska även i fortsättningen vara brett formulerat", slår utredningen fast.

Enligt utredningen ska uppdraget formuleras "med både bredd och spets". Uppdraget innefattar också opartisk och saklig journalistik för hela landet, "svenska språket och en svensk kontext" samt "produktioner av hög kvalitet som ger ett mervärde i det samlade medieutbudet".

Utredningen har också kommit fram till att public service ska vara "teknikneutralt" och tillgängligt på olika plattformar. Egna plattformar ska dock ha högre prioritet än tidigare.

ANNONS

Hägglund: Ingen slakt

Det finns också en öppning mot att "effektivisera" att slå ihop public service-bolag.

"Kommittén föreslår dock att kraven på att SR och SVT ska sända fyra programtjänster ska göras mer flexibla. Det föreslås att företagen ska ges möjlighet att sända minst två och högst fyra programtjänster i marknätet", säger utredningen.

Hägglund vänder sig dock mot att det skulle handla om nedräkningar.

– Om man går tillbaka historiskt 20 år så har det normala varit att företagen får en uppräkning av sina medel med två procent per år. Tittar man på den kommande perioden så summeras det det till mer än två procent, säger Hägglund.

– Det har förekommit ord som "slakt", men jag tycker att vi ska vara noggranna med vilka ord vi väljer.

"Olika slutsatser"

I sin presentation understryker Hägglund vikten av public services oberoende.

– Uppdraget är genomfört i en ny politisk miljö som är mer polariserad än vad vi tidigare har sett. Också uppfattningen om public services roll är spretigare än vad den varit tidigare, säger Hägglund.

Hägglund förklarar att kommittén inte har varit överens om alla punkter.

– I vissa delar har partierna landat i olika slutsatser, säger han.

LÄS MER:Det här kan bli slutet på public service storhetstid

LÄS MER:SVT och SR eniga: Mer neddragningar att vänta

Fakta: Public service-kommittén

I februari 2023 tillsattes en parlamentarisk kommitté med representanter för alla riksdagspartier för att föreslå reglering av public service-uppdraget perioden 2026–2033.

Tidigare KD-ledaren Göran Hägglund är ordförande för kommittén.

I svensk public service – radio och tv i allmänhetens tjänst – ingår SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

ANNONS