Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Att Västlänken ska vara en säker anläggning är självklart en prioriterad fråga för Trafikverket, enligt insändarskribenten. Bild: Anders Ylander

Västlänken uppfyller alla säkerhetskrav

Västlänken kommer att utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU, skriver Ulf Angberg, kommunikationsansvarig för Västlänken på Trafikverket.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Replik

Till Christina Lönnroth, "Ormskelett och vandrande vålnader", 20/3

Lönnroths egen slutsats att Västlänken har ”Sveriges mossigaste och mest cyniska säkerhetskoncept” går inte ens att finna stöd för i hennes egen argumentation.

Att Västlänken ska vara en säker anläggning är självklart en prioriterad fråga för Trafikverket, och vi har under tre års tid arbetat tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg med att ta fram ett säkerhetskoncept. Västlänken kommer att utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU och kommer att uppfylla alla krav man kan ställa på en modern tunnel. Både när det gäller säkerhet och luftmiljön i stationerna.

Västlänken kommer att utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU och kommer att uppfylla alla krav man kan ställa på en modern tunnel.

I insändaren är Lönnroth av åsikten att en parallell räddningstunnel skulle vara bättre än räddningsschakt. Det framgår ingenstans i det citat från räddningstjänsten som Lönnroth försöker stärka sin egen åsikt med, att det ur säkerhetssynpunkt skulle vara en sämre lösning med schakt. Det räddningstjänsten sagt är att en sådan lösning kommer kräva en övningsplats, vilket Trafikverket självklart tar hänsyn till.

Den valda lösningen är bra ur flera perspektiv, vi värnar om kulturmiljön, får en billigare lösning utan att få ett sämre säkerhetskoncept. Det borde väl de flesta tycka är bra, oavsett vilken inställning man har till Västlänken?

Ulf Angberg, kommunikationsansvarig, Västlänken, Trafikverket