Skogen en effektiv kolsänka – om den brukas

Skogen binder koldioxid – så länge den växer. Därför ska vi bruka skogen och skörda den innan den blir för gammal och börjar brytas ner och läcka koldioxid, skriver Lena Eriksson Sonebrink.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS

Replik till Robert P, 18/10

Nej, docent i det ena ämnet ger inte nödvändigtvis insikt i det andra. Ibland är det enkla det geniala.

Det enkla och geniala i detta sammanhang är att skogen binder koldioxid – så länge den växer. När den slutar växa, börjar den läcka koldioxid, till ingen nytta, om vi inte innan dess tar till vara skogen och infogar nyttjandet i ett kretslopp. Det är därför skog ska brukas och grot tas till vara. Fotosyntesen är överlägsen alla andra tafatta och dyra metoder vi försöker efterlikna den med. Koldioxidinfångning/lagring ter sig mest som politiskt “bondfångeri” i sammanhanget.

ANNONS

Det är överlägset mycket bättre att ta till vara den solenergi som värdens bästa energisystem (fotosyntesen) skapat, innan det börjar läcka koldioxid. Precis som vi skapar förutsättningar att överleva genom att bruka och skörda livsmedel från åkrar, kan vi genom hållbart brukande ta vara på skogsprodukter till exempelvis brädor till byggnader som lagrar kol länge och till energi, som omsätter kol snabbare, men gör stor nytta på vägen.

Det gör man allra bäst genom att skörda skog innan den blir för gammal och börjar brytas ner och läcka koldioxid. Får grot ligga kvar efter avverkning, bryts det kollagret ner på några få år. Så länge tillväxten av svensk skog är högre än avverkningen är detta extremt hållbart. Planterar man en del energiskog tar den dessutom upp koldioxid tio gånger snabbare än vanlig skog.

Som bekant så är koldioxid en nödvändig förutsättning för allt liv. Tar vi till vara den biomassa som genererats är vi vinnare allesamman och koldioxid frigörs sedan efterhand så ny skog kan växa och använda den. Cirkeln är sluten. Enkelt, genialiskt, hållbart och riktigt smart.

Lena Eriksson Sonebrink, Värmlands Metanol AB

ANNONS