Ingen myndighet verkar bry sig om hur många ål som dör vid vattenkraftverk, menar insändarskribenten.
Ingen myndighet verkar bry sig om hur många ål som dör vid vattenkraftverk, menar insändarskribenten. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Skandalöst att ålslakt får pågå vid vattenkraftverk

Det är en sällan skådad lamhet hos ansvariga politiker att ge kraftbolagen fria tyglar, skriver Torbjörn Paulsson.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Efter att ha läst den fantastiska boken ”Ålevangeliet” av Patrik Svensson och nyligen sett Uppdrag Gransknings reportage ”Ursprungsålen” blir jag väldigt bedrövad.

Att de stora kraftbolagen som gör miljardvinster inte kan respektera våra rödlistade fiskar, däribland ursprungsålen som är i stort sett utrotad, gör mig ganska upprörd. En lekmogen ål har 30 procent chans att överleva en passage genom en äldre vattenturbin. Sannolikt mycket mindre i en modern vattenturbin med mindre utrymme mellan roterande turbin och turbinhus. Eftersom ett dammsystem med vattenkraft ofta har flera fördämningar är ålarna dödsdömda.

Vi har cirka 2 000 vattenkraftverk och endast fyra stycken är anpassade för fiskpassage. De stora kraftbolagen köper in vilda ålyngel som borde få fortsätta sin förutbestämda livsresa i stället för att fångas in och ett tiotal år senare slaktas i en svensk kraftverksturbin. Det läggs i stort sett inte en krona på att anpassa så att yngel och lekmogna fiskar kan vandra förbi.

ANNONS

Att vi fullkomligt har utrotat arter som funnits i hundratusentals år, och dessutom inte kräver av stora lönsamma kraftbolag respekterar invånarnas naturtillgångar är skandalöst.

Kraftbolagen har en frivillig ål-fond där inte mycket görs, mer än att beröva andra vattendrag på blivande ålar och sedan plantera in dem uppströms ”fiskslakteriet”.

En minister som intervjuades menade att detta är priset vi får betala för den gröna omställningen.

En skånsk ”ålafiskare” måste redovisa varenda ål han fiskar upp. Vattenkraftverken kan ta livet av tiotusentals ålar och ingen myndighet bryr sig!

Jämför man med fordonsindustrin som tvingats anpassa sig till lagkrav utifrån avgasutsläpp och annat, är det en sällan skådad lamhet hos ansvariga politiker att ge kraftbolagen fria tyglar.

Torbjörn Paulsson

LÄS MER:Hundratals illegala ålryssjor upptäckta

LÄS MER:Glastonburys droger hotar ålen

LÄS MER:Dessa fiskarter ska du låta bli att äta

ANNONS