Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Att barn placeras i skolor långt ifrån hemmet är givetvis inte bra eller något vi önskar, menar insändarskribenten.  Bild: Erik Abel
Att barn placeras i skolor långt ifrån hemmet är givetvis inte bra eller något vi önskar, menar insändarskribenten. Bild: Erik Abel

Lika möjligheter att önska skola

Är du missnöjd med skolplaceringen för ditt barn, så vill vi uppmana er att anmäla till oss att ni önskar ett skolbyte eller överklaga placeringsbeslutet, skriver Nils Kaiser, Göteborgs Grundskoleförvaltning.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Replik

8/5 Sexåringar får ta smällen när kommunen bestämmer

Att barn placeras i skolor långt ifrån hemmet är givetvis inte bra eller något vi önskar. Att vi ska ha ett aktivt skolval som ger alla vårdnadshavare samma möjlighet att söka en skola för sina barn är ett politiskt beslut som regleras i lag. Valet och det faktum att skolan i Göteborg nu mer är centralt organiserad gör att tidigare upptagningsområden inte längre gäller.

Hur skolplaceringarna blir beror på flera saker. Först och främst vilka önskemål om skola som vårdnadshavarna anger om de aktivt söker skola. Söker fler elever till en och samma skola och skolplatserna där inte räcker till så gäller närhetsprincipen med cirka två kilometers avstånd från hemmet till skolan för elever i förskoleklass.

Om två barn som ska börja förskoleklass har lika långt från hemmet till skolan är prioriteringen följande: 1, Syskonförtur på den sökta skolenheten. 2, Absolut närhet närhetsprincipen med cirka två kilometers avstånd från hemmet till skolan. Precis som ni anger i insändaren, så mäts den fågelvägen. Det skapar problem i en stad som Göteborg det inser vi. 3, Lottning. Vi får inte lov att göra avsteg från reglerna för en elev eftersom det kan missgynna en annan elev.

I framtiden har vi en önskan om att organisera skolorna och skolvalet så att det blir enklare för vårdnadshavare och skolor att förstå och se konsekvenserna.

För äldre elever finns en prioriteringsordning som säger att nyanlända elever, om det är få nyanlända på den sökta skolan, prioriteras först om valet står mellan två elever. Här kan vi nämna att inga nyanlända elever har prioriterats före någon annan elev i år. Antalet nyanlända är dessutom väldigt litet jämfört med tidigare år.

I framtiden har vi en önskan om att organisera skolorna och skolvalet så att det blir enklare för vårdnadshavare och skolor att förstå och se konsekvenserna. Det kräver dock övergripande beslut på flera nivåer. Vi arbetar redan nu för att detta ska bli möjligt.

Är du missnöjd med skolplaceringen för ditt barn, så vill vi uppmana er att anmäla till oss att ni önskar ett skolbyte eller överklaga placeringsbeslutet. Gör ni det så för vi en chans att ge era barn en skolplacering som passar er.

Nils Kaiser, tillförordnad avdelningschef Myndighet, Göteborgs Grundskoleförvaltning

LÄS MER: Här konfronterar förtvivlade föräldrar skolledningen