Vy över Götaplatsen under Jubileumsutställningen 1923. Till vänster utställningsentrén, i mitten det nybyggda konstmuseet och till höger Konsthallen och utställningslokalerna.
Vy över Götaplatsen under Jubileumsutställningen 1923. Till vänster utställningsentrén, i mitten det nybyggda konstmuseet och till höger Konsthallen och utställningslokalerna. Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Hög tid att avliva myten om jubileum och spanska sjukan

Spanska sjukan nämndes inte i samband med beslutet att flytta fram utställningen till 1923, skriver Per Hallén.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Orsaken till att Göteborgs 300-års firande flyttades från 1921 till 1923 har väckt särskilt intresse då även det planerade firandet 2021 fick flyttas. En förklaring som allt oftare har framförts är att det var spanska sjukan som var orsaken, eller en bidragande orsak, till att jubileumsutställningen fick flyttas till 1923.

Det kan vid en hastig blick på det historiska förloppet verka naturligt då stadsfullmäktige tog beslutet 14 november 1918, och det var under denna oktober-november som sjukdomen nådde sin kulmen i samhället. Mot denna bakgrund kan det vara lockande att dra paralleller med pandemin som tvingade fram att firandet 2021 flyttades till 2023. Problemet är dock att beslutet 1918 inte hade något att göra med spanska sjukan, utan orsaken var de ekonomiska problem som uppstått på grund av första världskriget.

ANNONS

I underlaget till beslutet redovisas fem skäl till att tidpunkten för utställningen behövde flyttas. 1. Götaplatsens permanenta byggnader skulle inte hinna färdigställas till 1921. 2. Det rådde brist på byggmaterial till följd av kriget och priserna ökade snabbt. 3. Bristen på arbetskraft inom byggbranschen var ett betydande hinder. 4. Det planerade nya stora hotellet skulle inte bli klart i tid och utan tillräckligt med hotellrum skulle inte tillresande kunna erbjudas boende. 5. Göteborgs centralstation behövde byggas om för att effektivt kunna ta emot strömmen av besökare, då majoriteten kunde väntas komma med tåg. Även detta projekt bedömdes vara omöjligt att få klart i tid till 1921.

Spanska sjukan nämndes inte i samband med beslutet att flytta fram utställningen till 1923. Den moderna myt som uppstått kring att det var pandemier som vid två tillfällen skulle ha försenat stadens jubileumsfirande är ändock intressant. Det visar kraften i hur våra egna erfarenheter kan styra hur vi ser på och förklarar historiska händelser.

Per Hallén, universitetslektor i ekonomisk historia

LÄS MER:Så blev Göteborg en metropol

LÄS MER:Göteborgs födelseplats fortsätter att ge liv

LÄS MER:Under kriget drack göteborgarna kaffe som innehöll rågmjöl och ...

ANNONS