Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Det har gjorts noggranna beräkningar, enligt insändarskribenterna.
Det har gjorts noggranna beräkningar, enligt insändarskribenterna.

Broöppningar bygger på beräkningar

Det ska inte bli många fler broöppningar, meddelar Trafikverket och trafikkontoret.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren. Vill du skriva en egen insändare mejla till: [email protected]

Replik

24/3 Den nya bron kommer inte uppskattas

Både datorsimuleringar och beräkningar utifrån köer som bildas vid faktiska öppningar av Göta älvbron har gjorts. Båda ger stöd för det gemensamma förslag på samverkansregler för alla trafikslag över och på Göta älv genom Göteborg som Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och Göteborgs Stad nyligen presenterade.

Förslaget utgår från hur dagens trafiksituation, och dagens broar, ska kunna hanteras på ett sätt som minimerar de negativa effekterna för alla trafikslagen och medger planering och förutsägbarhet. Det är därför viktigt att ha kännedom om dagens situation. Medan bussarna och spårvagnarna är ungefär lika många varje vardag, varierar antalet fartyg som passerar. Det är stor skillnad på genomsnittligt och maximalt antal passager, och på sommarperioden jämfört med övrig tid på året.

Med Hisingsbron kommer betydligt fler segelbåtar att behöva broöppning.

Under 2018 passerade i snitt 3,3 lastfartyg per dygn genom Göteborg, varav omkring hälften nattetid. Vid Göta älvbron innebär detta idag – i snitt – maximalt en öppning dagtid. Vid Hisingsbron, som tas i bruk 2021, förväntas i snitt maximalt två öppningar dagtid. Omkring 15 dygn per år har dock yrkessjöfarten större behov. Under senare år har som mest elva-tolv lastfartyg passerat under ett och samma dygn, varav omkring hälften nattetid.

När det gäller kollektivtrafiken så har den enligt förslaget full framkomlighet över Hisingsbron i rusningstrafik (06-09 och 15-18). Övrig tid ska det kunna gå minst 20-30 minuter mellan två broöppningar, för att eventuella köer ska hinna lösas upp.

Med Hisingsbron kommer betydligt fler segelbåtar att behöva broöppning. Enligt förslaget ska öppning för segelbåtar styras till förutbestämda fasta tider vid minst fem tillfällen per dygn, varav minst fyra under dagtid (09–19). I möjligaste mån ska yrkes- och fritidssjöfart kunna passera vid samma broöppning.

Sammantaget kan göteborgaren förvänta sig – i genomsnitt och jämfört med idag – en extra broöppning under dagtid för lastfartyg, och under sommartid en extra öppning för segelbåtar. Alltså kommer flest öppningar att ske under semesterperioden, vilket sammanfaller med att spårvagnar och bussar kör enligt en glesare sommartidtabell.

Patrik Benrick, Trafikverket region väst, programledare samverkansprogrammet Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv – Storgöteborg

Kristina Bäck Jensen, Trafikkontoret Göteborgs Stad, biträdande programledare