Det första bygget ovanpå taket på Nordstans parkeringshus blir en matstudio med testkök.
Det första bygget ovanpå taket på Nordstans parkeringshus blir en matstudio med testkök. Bild: Olof Ohlsson, House of Hemp

Mötesarena skapas ovanpå Nordstans p-hus

En cementgrå, asfalterad parkeringsyta på 6 000 kvadratmeter ska inom en snar framtid bli centrum för möten och innovationer. Entreprenören Per Lanevik lanserar konceptet Thinkpoint på takplanet på Nordstans p-hus.

ANNONS

Plan nio på Nordstans parkeringshus – som nästan är lika stor som planen på Gamla Ullevi –är knappast någon yta för kreativt tänkande, visioner och intressanta möten i dag. Men efter årsskiftet är det tänkt att det ska det bli ändring på det, i varje fall om entreprenören Per Laneviks planer går i lås. Han är skaparen av bland annat bilpoolen Sunfleet och har tecknat ett avtal med Nordstans samfällighetsförening om att disponera taket på parkeringshuset.

Efter årsskiftet är det tänkt att den första byggnaden ska stå färdig i vad som ska bli en ny mötes-, test- och kunskapsarena för staden.

ANNONS

Hållbara lösningar

– Det handlar om ett komplement till de mötesarenor som drivs av akademi och offentliga aktörer i staden. Visionen är att Thinkpoint ska bli mötesplatsen för framtidens hållbara lösningar oavsett bransch. Här ska det ske en korsbefruktning av av alla branscher – det handlar om alltifrån mat till ”internet of things” och robotar, säger Per Lanevik.

Först skapas en matstudio med testkök, där tångodlingar, bikupor och gröna ytor ska bidra med innovationer inom mat och livsmedel. Bygget, som ska vara i hampa, skapas av House of Hemp. Det handlar också om en lounge med mötesrum.

– Man kan hyra matstudion på timbasis. Sedan kommer vi ha lokaler med 3D-skrivare. Vi vill se en korsbefruktning av olika branscher i arenan – robotar, energi och AI till exempel. Ofta har science parks vissa teman – här ska alla branscher kunna mötas, säger Per Lanevik.

Flexibelt

Här ska också finnas tillfälliga lokaler som ska gå att hyra kortare perioder.

– Thinkpoint ska vara en permanent men ändå förändringsbar fysisk och digital arena, för alla som vill vara med och skapa en hållbar framtid.

Ämnen som cirkulär ekonomi, hållbarhet, delningsekonomi och andra nutida trender kommer att stå i fokus, enligt skaparen.

Vem finansierar detta?

ANNONS

– Det gör jag själv, sedan vill vi plocka in sponsorer och partners också.

Under lördagen kommer en första lansering av mötesarenan Thinkpoint ske när evenemanget Thinkfood arrangeras i Kronhuset. Här handlar det som namnet antyder om mat – talare kommer att beröra ämnen som alger, insekter och matsvinn.

ANNONS