Larmet: Risk för brist på skyddsutrustning i vården

Medicinteknikbranschen varnar nu om betydande produktionstoppar med risk för brist på sjukvårdsutrustning i Sverige. Hos en handfull företag gapar redan lagerhyllorna tomma, uppger branschorganet Swedish Medtech.

ANNONS

Svenska medicinteknikföretag varnar för brist på vårdmaterial efter betydande kapacitetsbrist i tillverkningen av exempelvis andningsmasker, skyddshandskar och engångskläder – utrustning ämnade för den svenska sjukvården. Det uppger branschorganisationen Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand.

– Det här är ganska unikt och allvarligt. Corona påverkar hela industrin, så även om svenska myndigheter vill göra upphandlingar så saknas möjligheten till större inköp eftersom det fattas överskott på marknaden, säger hon.

Medicinteknikbolagen i Sverige larmar om att situationen i Kina kan leda till brist på skyddsutrustning i den svenska vården, uppger branschorganisationens vd Anna Lefevre Skjöldebrand.
Medicinteknikbolagen i Sverige larmar om att situationen i Kina kan leda till brist på skyddsutrustning i den svenska vården, uppger branschorganisationens vd Anna Lefevre Skjöldebrand.

Branschorganisationen, som organiserar tillverkare av allt från förbrukningsartiklar i vården till pacemakers och produkter inom röntgen, pekade redan i mitten av februari på att utbrottet med start i Kina skulle komma att få konsekvenser för tillgången på vårdmaterial i Sverige.

ANNONS

LÄS MER:Barnmat och torrvaror – det här hamstrar svenskarna efter epidemin

Brist på vårdutrustning hos tillverkare i Sverige

I en nyligen utskickad enkät till Swedish Medtechs omkring 180 medlemsföretag, i vilken ett 80-tal hittills har svarat, säger en handfull att det inte längre finns skyddsutrustning att leverera.

Medicintekniktillverkare vars primära kunder är de svenska regionerna.

– Tre av företagen säger att det redan i dag råder en bristsituation – att det inte finns något mer att leverera. Åtta medlemsföretag förutser en sådan situation framöver. Alla upplever en ökad orderingång från de svenska regionerna men även från andra europeiska länder samt länder utanför unionen, säger branschorganisationens vd Anna Lefevre Skjöldebrand.

Anledningen bakom den rådande materialbristen och varningarna om en förvärrad situation framåt beror inte enbart på ett högre beställningstryck. Det är också kopplat till att flera av dem har tillverkning i Kina, ett land som sett kraftigt minskad aktivitet den senaste månaden.

Enligt den färska enkätundersökningen vittnar också medicinteknikföretagen om hur priset på underleverantörernas insatsvaror har skjutit i höjden sedan utbrottet spridit sig.

– Priserna hos utländska underleverantörer har i vissa fall stigit med 300-400 procent, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Då får vi använda det vi har och det vi får tag på. Det är så det är.

Hos Västra Götalandsregionen är läget under kontroll. Men skulle exempelvis coronaviruset få större spridning riskerar vården i Väst att få det tuffare.

ANNONS

– Vi har god tillgång på den skyddsutrustning vi behöver i dagsläget. Men det är klart att om antalet patienter ökar framöver kan det bli brist, det ser även vi, säger Marga Brisman, biträdande regionchefsläkare med ansvar för patientsäkerhet på VGR.

Hon bekräftar att det är just skyddsutrustning - såsom skyddsrockar, handskar, andningskydd och visir som riskerar att bli en bristvara vid en större epidemi. Då skulle man behöva "laga efter läge".

– Då får vi använda det vi har och det vi får tag på. Det är så det är, säger Marga Brisman.

Sveriges apoteksförening oroas över läkemedelsproduktionen

Landstingen är inte de enda Swedish Medtechs medlemmar levererar till. Även apoteken är kunder. Men hos deras branschorganisation Sveriges apoteksförening har man ännu inte hört något larm. Deras fokus har under utbrottet istället legat på att få klarhet i hur läkemedelsproduktionen kommer påverkas. Hittills har branschorganisationens vd Johan Wallér fler frågor än svar.

– Det enda vi har fått reda på när vi hör oss för bland leverantörerna, det vill säga läkemedelsbolagen, är att en stor del av läkemedelssubstanserna som sedan blir de läkemedel vi säljer på apoteken produceras i Kina. Vad händer då när man stänger ned halva samhället? Det kan inte läkemedelsindustrin svara på, säger Johan Wallér som själv sitter i hemkarantän efter sportlovssemester i norra Italien.

ANNONS
Apotekens branschorganisation har fullt upp med att utröna vilken effekt situationen i Kina har för läkemedelstillgången i Sverige på lång sikt, enligt Sveriges apoteksförenings vd Johan Wallér.
Apotekens branschorganisation har fullt upp med att utröna vilken effekt situationen i Kina har för läkemedelstillgången i Sverige på lång sikt, enligt Sveriges apoteksförenings vd Johan Wallér. Bild: Privat

– Sedan frågar man sig vilka läkemedel som kommer påverkas, är det p-piller för katter eller livsviktiga cancermediciner? Inte heller det kan man svara på. Det är otillfredsställande, säger Johan Wallér.

"Företagen kommer prioritera svensk vård"

Han tycker dock det är viktigt att påpeka att fördröjningseffekten kopplat till eventuella produktionshinder i Kina är lång. De mediciner som säljs nu är producerade för längesedan.

Och hos medicinteknikbolagens branschorganisation säger Anna Lefevre Skjöldebrand att medlemmarna inte kommer leverera till nya kunder utan prioritera de befintliga, såsom svensk sjukvård.

LÄS MER:Milanoprofessorn om coronaepidemin: ”Då är det vettigt att stänga skolor”

ANNONS