Milanoprofessorn om coronaepidemin: ”Då är det vettigt att stänga skolor”

Han är professorn som forskat om pandemiers effekter på ekonomin. Nu sitter svensk-franske Jérôme Adda själv i hemkarantän sedan universitet i Milano stängt efter coronautbrottet. Och hans forskning visar när en epidemi är så pass dödlig att det är motiverat att ta till så drastiska åtgärder.
– Det finns en gräns när det är motiverat att sätta in de mer drastiska åtgärderna, säger han.