Så här kan den nya skolan se ut i Södra Änggården enligt den tidiga visionsbild Okidoki arkitekter ritat på uppdrag av Platzer. Den visar en tegel-, glas- och träbyggnad i tre våningar med plats för 900 elever, där taket vetter mot Änggårdsbergen och där taket blir en skolgårdsyta där eleverna kan vistas.
Så här kan den nya skolan se ut i Södra Änggården enligt den tidiga visionsbild Okidoki arkitekter ritat på uppdrag av Platzer. Den visar en tegel-, glas- och träbyggnad i tre våningar med plats för 900 elever, där taket vetter mot Änggårdsbergen och där taket blir en skolgårdsyta där eleverna kan vistas. Bild: Okidoki arkitekter

Internationella Engelska skolan öppnar ny skola i Göteborg

Internationella Engelska skolan och fastighetsföretaget Platzer har tecknat avtal om att bygga och utveckla en ny grundskola för 900 elever i Södra Änggården. Det blir en märkesbyggnad med planerad skolgård på taket.

ANNONS
|

Friskolekoncernen ska tillsammans med göteborgska fastighetsföretaget Platzer bygga och utveckla en ny grundskola i Södra Änggården.

Internationella Engelska Skolan har sedan tidigare två skolor i Göteborg, i Johanneberg och Krokslätt.

Med den nya anläggningen kommer friskolan att ha utbildning från årskurs noll till nio.

– Vi är jätteglada att vi har kommit i mål med Platzer och är med i stadsutvecklingen av det nya området. Vi har ett stort upptagningsområde för våra skolor med blandade elevgrupper – snittet på våra skolor är 38 procent med utländsk bakgrund, säger Emma Rheborg, kommunikationsansvarig på Internationella Engelska skolan.

– Det blir en treparallellig skola, alltså med tre parallellklasser, med elever från förskoleklass upp till nian.

ANNONS

LÄS MER:Skanska ska bygga i Södra Änggården

LÄS MER: Högsbos industrier rivs – blir hus för 1,7 miljarder

Läge intill Änggårdsbergen

Skolan ska byggas i en den nya stadsdelen Södra Änggården, som nu utvecklas och byggas av Göteborg stad i samarbete med kommunala, privata och kooperativa byggföretag. Området Södra Änggården ligger i dag i Högsbo, med Änggårdsbergen i strax intill. Området går från att vara kontors- och industriområde till att vara bli bostadsområde med 2300 lägenheter, förskola och skola.

Den nya skolan omfattar totalt 9 000 kvadratmeter som preliminärt ska öppnas i augusti 2022 och skolan ska ha plats för cirka 900 elever. Detaljplanen är just nu i granskningsskede.

– Skolområdet vetter mot Änggårdsbergen, där vissa delar varit svårtillgängliga, men det finns fina värden där. Därför har fastighetsutvecklaren fått vara kreativ när det gäller ytorna, säger Maria Lejon projektledare för Bostad 2021 på Göteborgs stad, kommunens projekt för att få färdigt många bostäder till 400-årsjubileet.

Använder taket

Denna kreativitet har mynnat ut i ett förslag till skolbyggnad som kommer att ha en del av en skolgård på taket av byggnaden.

– Det här höga ambitioner med skolan, min känsla är att Internationella Engelska skolan kommer att ha denna byggnad som en av sina finaste. Det är en investering i halvmiljard-klassen för oss, där vi inte kommer att bli den långsiktigare fastighetsägaren – vi är framförallt ägare av kommersiella fastigheter, säger P-G Persson, vd på Platzer.

ANNONS

Han understryker att planen ännu är i ett relativt tidigt skede och utformningen av byggnaden kan komma att ändras. P-G Persson räknar med en detaljplaneprocess på åtta–nio månader. Hyresavtalet är villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft. Kommunfullmäktige kan ta upp och anta detaljplanen för Södra Änggården någon gång under hösten, enligt Maria Lejon på stadsbyggnadskontoret.

Fakta: Södra Änggården

Stadsdelen ligger i Högsbo, bredvid Dag Hammarskjöldsleden, vid Pågens bageri. Stadsdelen är planerad som en tät kvartersstad med bebyggelse på 4–8 våningar men med några byggnader på upp till 16 våningar. Förutom grundskolan som Internationella Engelska skolan ska driva kommer det enligt detaljplaneförslaget att ligga tre förskolor på området.

Cirka 600 av de 2300 lägenheterna är planerade att stå klara till 2021-jubileet. Planerna innehåller också en stadsdelspark i området som alltså vetter mot naturområdena vid Änggårdsbergen.

Källa: Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata och Platzer

ANNONS