Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hon banar väg för goda idéer inom sjukvården

Medarbetare inom sjukvården har ofta briljanta idéer – men vägen från vision till verklighet kan vara knagglig. Lina Strand Backman är enhetschef på Innovationsplattformen som boostar innovation inom hälso- och sjukvård.

Vad gör egentligen Innovationsplattformen?

– I regionen arbetar 48 000 personer på något av våra sjukhus och lasarett, eller inom Närhälsan och Folktandvården. Vårt uppdrag är att stärka innovationsförmågan och ta till vara idéer från alla dessa medarbetare. Vi verkar också för att göra det lättare för företag och vård att samverka för innovation. Vården står ju inför stora utmaningar, med en åldrande befolkning i samhället och med patienter som har höga förväntningar på tillgänglighet och kontinuitet. Vi behöver dra nytta av alla uppslag som kan gynna vårdpersonal och patienter.

Ni delar också ut pengar via Innovationsfonden som i år och förra året fått 20 miljoner kronor från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kan du berätta om några projekt som fått pengar?

– Hittills har närmare 90 projekt beviljats stöd för innovationsarbete vid olika förvaltningar runt om i regionen. Ett handlar till exempel om ett system som kan hjälpa amputerade att hantera sina fantomsmärtor. Ett annat projekt har tagit fram en mekanisk lösning som gör tunga lyft i vården lättare, och ytterligare ett har utvecklat en app för att följa sjukdomsförloppet hos personer med bipolär diagnos.

Hur hamnade du på den här tjänsten?

– I botten är jag civilingenjör från Chalmers och i drygt 15 år jobbade jag med innovationsarbete och produktutveckling av hygienartiklar på Essity, före detta SCA. Jag blev tipsad om den här tjänsten och kunde inte låta bli att söka! Jag har nog alltid haft en önskan om att arbeta med något så viktigt som hälso- och sjukvård och utforska hur jag kan göra skillnad här.

Hur ser du på skillnader och likheter mellan offentlig verksamhet och näringsliv?

– Skillnaderna är ganska stora eftersom vi har helt olika uppdrag. Näringslivet är riggat för att skapa produkter och tjänster som ska säljas på en marknad. Hälso- och sjukvården har en helt annan roll. Vi ska i första hand ge dig som medborgare bästa tänkbara vård samtidigt som det är oerhört viktigt att också ta till vara de behov och idéer som uppstår hos de som arbetar nära patienterna. Vi måste ha lite andra strukturer och system kring innovation i vården, men framför allt måste vi samverka över gränserna för att innovationer ska bli verklighet.

Vad kan ni på Innovationsplattformen göra för att bidra till en sådan samverkan?

– Vi jobbar mycket med att sammanföra innovativa företag med vårdens intressenter på ett sätt som skapar värde i företagens innovationsprocesser och som ligger i linje med lagar och regler. Både små och stora företag behöver komma i kontakt med vården och testa sina koncept i verklig vårdmiljö.

Vilka morötter har Innovationsplattformen för anställda som vill utveckla en idé?

– En morot som många uttrycker uppskattning över är att de ges möjlighet att arbeta fokuserat med att utveckla sin idé. Det kan Innovationsfonden stödja. Dessutom tror jag att många tycker om att känna att de kan vara med och bidra till att hälso- och sjukvården blir ännu bättre och skapar värde för patienter.

Till sist – vad krävs för att en idé ska vara innovativ?

– Den ska vara nyskapande och skapa nytta, det vill säga: den ska användas. Däremot måste inte en innovation vara banbrytande eller omvälvande, utan den kan också innebära att flera små förändringar görs. Man måste inse att innovationsarbete tar tid.

Din ekonomi i det nya ekonomiska läget

Elen, maten, bränslet och bolånet – allt väntas bli betydligt dyrare. GP Fokus är Göteborgs-Postens specialbevakning av det nya ekonomiska läget.

Du hittar alltid de viktigaste nyheterna, guiderna och reportagen på:

GP Fokus | Din Ekonomi