Utifrån ett västsvenskt perspektiv var det ett stort misstag att i förtid avveckla Ringhals 1 och 2 som försåg södra Sverige med fossilfri och stabil el, skriver debattören.
Utifrån ett västsvenskt perspektiv var det ett stort misstag att i förtid avveckla Ringhals 1 och 2 som försåg södra Sverige med fossilfri och stabil el, skriver debattören. Bild: Mia Höglund

Vindkraft på Bohuskusten löser inte Västsveriges elbehov

Om de planerade vindkraftsparkerna blir verklighet kommer den obrutna horisonten på dagarna att täckas av ett raster av höga vindsnurror. På nätterna kommer himlen att lysas upp av blinkande rött och vitt ljus, skriver Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande, Öckerö.

ANNONS

Replik

3/1 Vindkraften behövs – även utanför Öckerö

Lorentz Tovatt och Boel Lanne (MP) skriver att den havsbaserade vindkraften utanför Bohuslän kommer att ändra horisonten i relativt liten utsträckning och att vindkraftverk är vackra, här tycker vi olika. Synintrycket av havet har stor betydelse för Bohusläns karaktär, identitet och kulturhistoria.

Stora risker

Havsbaserad vindkraft innebär stora risker för den känsliga havsmiljön i vårt närområde och de långsiktiga konsekvenserna är fortfarande i stort sett okända. Vibrationer, lågfrekvent buller och andra ljud riskerar att påverka både fiskar, marina däggdjur och andra organismer i havet. I luften finns stor risk att rovfåglar, som havsörn, krockar med de roterande bladen. Även nattflygande fåglar riskerar att flyga in i rotorbladen när fåglarna drar sig till ljuset.

ANNONS

Stora delar av de nu föreslagna områdena för vindkraftsparker i Skagerrak är i dag utpekade som riksintresse för yrkesfiske. Vindkraft till havs är därför ett av de största hoten mot yrkesfisket när enorma ytor tas i anspråk där fisket i princip helt omöjliggörs

Havs- och vattenmyndigheterna tog 2019 fram förslag till havsplaner för användningen av de svenska havsområdena. I havsplanen för Västerhavet pekas inga lämpliga områden ut i Skagerrak för vindkraftsparker.

Elektromagnetiska fält

Runt överföringskablarna skapas elektromagnetiska fält där påverkan på havsmiljön fortfarande lämnar stora frågetecken. Regeringen har föreslagit att dessa överföringskablar ska subventioneras kraftigt vilket snedvrider konkurrensen mellan olika energislag och riskerar att skapa ännu mer obalans i vårt energisystem. Tovatt och Lanne menar att vindkraften är ekonomiskt lönsam. Med straffskatt på annan elproduktion samtidigt som vindkraft får subventioner och skattefördelar kan kalkylerna vinklas som det passar mottagaren.

Utifrån ett västsvenskt perspektiv var det ett stort misstag att i förtid avveckla Ringhals 1 och 2 som försåg södra Sverige med fossilfri och stabil el. Med lite mer eftertänksamhet hade vi inte behövt befinna oss i den situation vi nu gör med skenande elpriser och oljeeldade kraftverk under kalla och vindstilla dagar.

Ett positivt tecken på en omsvängning i energipolitiken är att Energimyndigheten under hösten beviljat stöd till forskning kring ny kärnkraft.

Många aktörer står i startgroparna för att kunna utveckla ny kärnkraft. Ett positivt tecken på en omsvängning i energipolitiken är att Energimyndigheten under hösten beviljat stöd till forskning kring ny kärnkraft. Genomsnittstiden för att bygga ett kärnkraftverk i världen är sju år. I till exempel Sydkorea, där man standardiserat processen, bygger man på fyra år.

ANNONS

I stället för att förespråka kraftigt subventionerad havsbaserad vindkraft, med dess risker och stora miljöpåverkan, är det för mig därför en självklarhet att vi från Västsverige nu tydligt behöver ställa oss bakom utveckling och planering av förutsägbar elproduktion i modern kärnkraft.

Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande, Öckerö

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS