Viktigt att bevara natur när vi bygger ut staden

DEBATT: Liberalerna vill strunta i parker och naturområden när staden förtätas och byggs ut. Det är ansvarslöst. Parker och natur är en förutsättning för att få levande stadsdelar och ett gott liv, skriver de rödgröna i miljö- och klimatnämnden.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Grönytor, 3 juni

Liberalerna ifrågasätter rödgröna krav på normer för grönytor som gör att naturområden kan skapas eller bevaras när staden byggs ut. Som om det skulle stoppa utvecklingen.

De måste ha missat att det just nu byggs mer än på 40 år. Liberalerna drömmer om hem för 300 000 människor. Vi rödgröna bygger. Vi bygger både mycket och med god kvalitet. De hus som skapas i dag ska fungera även om hundra år. Genom en mer blandad bebyggelse arbetar vi för att bryta segregationen. Men det är också viktigt att bygga med ansvar och bevara naturen nära stan.

ANNONS

Viktiga för många

Naturmiljöer är viktiga för väldigt många människor. Närheten till vatten är något som lyfts fram särskilt av göteborgarna i dialogen kring Älvsstaden. Stadens gröna och blå områden är viktiga mötesplatser, där Slottsskogen är ett av de tydligaste exemplen. Det finns gott om forskning som visar på bättre hälsa för den som bor nära ett grönområde.

Parker och naturområden har även en annan viktig funktion. Vi har stora klimatutmaningar med skyfall och översvämningsrisker att vänta oss. Här fungerar stadens gröna områden som buffert. Ändå är det svårt att sätta ett pris på naturen.

Stoppar inte utvecklingen

Att använda sig av metoden med grönytefaktor vid exploatering är ett sätt att beräkna värdet av den nytta som naturen ger, så kallade ekosystemtjänster. Metoden bygger på att vi ska ta vara på de resurser varje markområde erbjuder. Det kommer att innebära olika saker i olika delar av staden, men inte stoppa utvecklingen, utan tvärtom är det tack vare detta som vi kan bygga en tät stad som även är en levande och grön stad.

Derya Tumayer (MP)

ordförande miljö- och klimatnämnden

Ann Karlsson (V)

vice ordförande miljö- och klimatnämnden

Sofi Bringsoniou (S)

gruppledare miljö- och klimatnämnden

ANNONS
ANNONS