Hammar skriver att det är billigare för kommunen att köpa upphandlad utbildning än att driva den själv. Ja, den upphandlade utbildningen är billigare, ofta på bekostnad av lärare och elever. Kostnader hålls nere bland annat genom att öka lärares undervisningstid, utan att kompensera för planeringstid, vilket leder till en ohållbar arbetsmiljö, skriver debattören.
Hammar skriver att det är billigare för kommunen att köpa upphandlad utbildning än att driva den själv. Ja, den upphandlade utbildningen är billigare, ofta på bekostnad av lärare och elever. Kostnader hålls nere bland annat genom att öka lärares undervisningstid, utan att kompensera för planeringstid, vilket leder till en ohållbar arbetsmiljö, skriver debattören. Bild: Alexander Molander

Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över SFI-undervisningen

Vi tar nu tillbaka den demokratiska kontrollen över SFI och annan vuxenutbildning som finansieras av skattepengar. Att SFI och andra svenskutbildningar måste fungera bra och hålla en hög kvalitet är helt avgörande för att nya invånare ska få en reell möjlighet att ta del av sina rättigheter i samhället och ta sig in på arbetsmarknaden, skriver Marie Brynofsson, Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

21/3 Skrota det socialistiska SFI-experimentet i Göteborg

Äntligen har vi tagit bort högerpartiernas förbud som begränsat kommunens möjlighet att driva SFI och annan vuxenutbildning. Per Hammar, branschchef på Almega Utbildningsföretagen, är upprörd för att vi rödgröna har skrotat en regel som förbjudit kommunen från att driva mer än 25 procent av vuxenutbildningen i egen regi. Hammar försöker få det att framstå som att denna regel inte var något konstigt och att vi endast tar bort den av ideologiska skäl.

Högerpartierna införde den för drygt fyra år sedan. Vilka drivkrafter tror Hammar låg bakom högerpartiernas förbudsregel? Självklart var det ett ideologiskt drivet beslut, där marknadsandelar för privata aktörer går före elever och lärare.

ANNONS

Demokratisk kontroll

Vi tar nu tillbaka den demokratiska kontrollen över SFI och annan vuxenutbildning som finansieras av skattepengar. Att SFI och andra svenskutbildningar måste fungera bra och hålla en hög kvalitet är helt avgörande för att nya invånare ska få en reell möjlighet att ta del av sina rättigheter i samhället och ta sig in på arbetsmarknaden. För elevernas skull måste vi få till en bättre styrning och högre kvalitet på utbildningarna. Det är inte möjligt när utbildningarna är splittrade över mängder av olika privata aktörer av varierande kvalitet.

Samtidigt som vi ökar utbildningarna som anordnas av kommunen kommer vi fortfarande behöva samarbeta med externa utbildningsanordnare. Det var naturligt att säga upp avtalen eftersom de var anpassade för högerns 25-procentsförbud och inte möjliggjorde en ökning av egenregin.

Hammar skriver att det är billigare för kommunen att köpa upphandlad utbildning än att driva den själv. Ja, den upphandlade utbildningen är billigare, ofta på bekostnad av lärare och elever. Kostnader hålls nere bland annat genom att öka lärares undervisningstid, utan att kompensera för planeringstid, vilket leder till en ohållbar arbetsmiljö.

Kostnader hålls nere bland annat genom att öka lärares undervisningstid, utan att kompensera för planeringstid, vilket leder till en ohållbar arbetsmiljö.

Det finns många fantastiska lärare hos alla utbildningsanordnare och jag kan bara beklaga att de har hamnat i kläm på grund av högerns privatiseringsexperiment. Oavsett arbetsgivare vill vi ta vara på lärarnas engagemang och unika kompetens.

ANNONS

För oss rödgröna är det viktigaste att eleverna får en så bra SFI och vuxenutbildning som möjligt. Varenda skattekrona ska gå till att eleverna får den utbildning och det stöd de har rätt till.

Marie Brynolfsson, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

ANNONS