Det är alldeles uppenbart att vänsterstyret i Göteborg har andra motiv för sitt agerande än att förvalta en modell för upphandling av vuxenutbildning som studenter är nöjda med och där undervisningen håller hög kvalitet, skriver debattören.
Det är alldeles uppenbart att vänsterstyret i Göteborg har andra motiv för sitt agerande än att förvalta en modell för upphandling av vuxenutbildning som studenter är nöjda med och där undervisningen håller hög kvalitet, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Skrota det socialistiska SFI-experimentet i Göteborg

Under Vänsterpartiets ledning har nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad sagt upp avtalen med fem utbildningsanordnare av svenska för invandrare, SFI, samt grundläggande vuxenutbildning. Beslutet kom oväntat och riskerar nu att få stora negativa effekter på vuxenutbildningen, skriver Per Hammar, Almega.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

På bara några månader måste Göteborgs stads egen verksamhet hantera ytterligare omkring 4 500 elever samt ledning, lärare och lokaler för dessa. Hur det ska gå till är det ingen som vet, varken på utbildningsförvaltningen, som organiserar verksamheten i egen regi, eller på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, som beställer tjänsten av endera utbildningsförvaltningen eller de externa leverantörerna.

För lite drygt ett år sedan ville nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning utreda vilka konsekvenser som en förändring av den då sedan länge använda 25-procentsregeln, att högst 25 procent av vuxenutbildningen ska utföras i kommunal regi, skulle få. Rapporten som tjänstemännen tog fram visade inga fördelar med en ökad egenregi, tvärt om: högre pris och mindre flexibilitet. Det gick inte heller att se någon kvalitetsskillnad mellan egenregin och de upphandlade leverantörerna. Det nu fattade beslutet är därmed lika svårt att förstå som nämndens agerande är oansvarigt.

ANNONS

Nöjda med utbildningen

Var ska de som behöver lära sig svenska studera i höst? Varför får de inte längre undervisas hos någon av de nuvarande utbildningsanordnarna som år efter år levererat hög kvalitet enligt nämndens egna mätningar? Dessutom, när eleverna tillfrågas är de allra flesta är nöjda med sin utbildning och sin skola.

Att återta upphandlade verksamheter i kommunal regi sker utan hänsyn, varken till de som studerar, kvaliteten i utbildningarna eller kostnaderna. Eftersom undervisningen i egen regi är minst 20 procent dyrare än kostnaden hos den dyraste utbildningsleverantören, kommer detta socialistiska experiment att kosta Göteborgs stad mellan 44 och 87 miljoner kronor.

Vänsterstyret i Göteborg motiverar besluten med att de ska få bättre kontroll av utbildningarna, att den individuella planeringen av vuxenutbildning ska förbättras och att återtagandet ska trygga långsiktigheten för personalen. Tyvärr är samtliga motiv befängda.

Kontroller genomförs redan och i de utvärderingar som Göteborgs stad återkommande genomför får de fristående anordnarna goda betyg. Är anordnaren dessutom auktoriserad av Almega Utbildningsföretagen, uppfyller företaget mycket högt ställda krav.

Privata utbildningsföretag ska helt enkelt inte få undervisa inom SFI och de fristående utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen ska reduceras till ett minimum

Hur kasserandet av en väl fungerade modell ska förbättra planeringen på individnivå eller långsiktigheten för personalen saknar dessvärre helt logik. Lärare ska alltså först tvingas bli uppsagda från sina nuvarande, uppskattade arbetsgivare och sedan förväntas ta anställning i kommunen?

ANNONS

Det är alldeles uppenbart att vänsterstyret i Göteborg har andra motiv för sitt agerande än att förvalta en modell för upphandling av vuxenutbildning som studenter är nöjda med och där undervisningen håller hög kvalitet. Privata utbildningsföretag ska helt enkelt inte få undervisa inom SFI och de fristående utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen ska reduceras till ett minimum.

Fri företagsamhet och växande småföretag i tjänstesektorn är en tillväxtmotor, särskilt i Göteborg. Tjänstesektorn skapar nya jobb och genererar ökade skatteintäkter. I Göteborg har privata utbildningsföretag sedan länge bedrivit utbildning inom förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux och yrkeshögskola. Även Chalmers är ett privat universitet. Varför ska denna framgångsrika modell med fristående utbildningsanordnare, som borgar för mångfald, kvalitet och valfrihet, inte användas för undervisningen inom SFI?

Gör om

Om det politiska styret vill gå i takt med tiden måste beslutet i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning rivas upp eller så måste SFI ånyo handlas upp från de fristående utbildningsföretagen. Därtill har kommunfullmäktige ytterligare en möjlighet när det ska beslutas om motionen Bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning i Göteborg från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det är ett utmärkt tillfälle för politikerna i Göteborg att göra om och göra rätt om vuxenutbildningen.

Per Hammar, branschchef, Almega Utbildningsföretagen

ANNONS