För att kunna växla upp från två till sex tågavgångar per timme från Floda och Lerum behöver vi snabba upp pendeltågen, sättet att göra det är att låta dem stanna vid färre stationer, skriver debattören.
För att kunna växla upp från två till sex tågavgångar per timme från Floda och Lerum behöver vi snabba upp pendeltågen, sättet att göra det är att låta dem stanna vid färre stationer, skriver debattören. Bild: Stefan Samuelsson/Alingsås Tidning

Vi skär inte ner – vi tredubblar avgångarna från Lerum och Floda

Förutom rena felaktigheter, såsom att Västtrafik skulle fokusera på billigare biljetter för göteborgare, finns det även flera delar av Viktor Lundblads kritik som faller på sin egen orimlighet, skriver Bijan Zainali (S), ordförande för Västtrafiks styrelse.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

4/3 Sänkt pris för göteborgarna hotar kranskommunernas kollektivtrafik

Det ”dyra taxeexperiment” Viktor Lundberg hänvisar till är Västtrafiks nya zonindelning, som i själva verket gynnat det långväga resandet utanför Göteborg, helt i enlighet med våra politiska ambitioner och mål om att göra regionen rundare och att öka andelen hållbart resande på bekostnad av pendlande med egen bil. Och det som beskrivs som en nedskärning på kollektivtrafik i Lerums kommun är i själva verket en satsning. En satsning som sker mot bakgrund av en brett regionalt och kommunalt politiskt förankrad målbild för tågtrafiken, Målbild Tåg 2035.

Med en tredubbling av tågavgångarna från Floda och Lerum, större platskapacitet ombord och snabbare resor kan vi skapa en mer attraktiv kollektivtrafik för Lerumsborna.

ANNONS

Hållbart trafikslag

Målbild Tåg 2035 tar avstamp i att tågtrafiken är ett hållbart, snabbt och kapacitetsstarkt trafikslag, lämpligt för ett ökat pendlande i en växande region. Målbilden är också ett naturligt utvecklingssteg kopplat till redan beslutade investeringar i 45 nya tåg, Västlänken och övriga delar av Västsvenska paketet.

För att kunna växla upp från två till sex tågavgångar per timme från Floda och Lerum behöver vi snabba upp pendeltågen, sättet att göra det är att låta dem stanna vid färre stationer. Därför ser vi nu över de tio stationerna som finns på sträckan mellan Alingsås och Göteborg och analyserar var det får minst negativ påverkan. Att det då enbart är ungefär en kilometer mellan stationer i Lerum är en faktor som kommer vägas in, det är ganska unikt i Sverige att tågstationer ligger så nära varandra som Lerum station och Aspedalen station gör.

En tänkbar lösning skulle kunna vara att bussarna matar till tåget i stället för att köra hela vägen in till Göteborg

Direktbussarna till Göteborg, Gråbosnabben och Lerumssnabben, kom en gång till som ett svar på att vi inte kunde köra så mycket tåg som vi ville och behövde. Nu när möjligheten öppnar sig behöver vi se över hur vi på bästa ekonomiska och miljömässiga vis kan komplettera trafikslagen med varandra. En tänkbar lösning skulle kunna vara att bussarna matar till tåget i stället för att köra hela vägen in till Göteborg. Det skulle till exempel kunna innebära att de hållplatser i Gråbo som i dag trafikeras av Gråbosnabben kan fortsätta trafikeras av bussar som matar till tågavgångar. Tidsmässigt blir det i stort sett samma, och i vissa reserelationer till och med kortare, restid in till Göteborg, även med ett byte inräknat.

ANNONS

Vi är just nu i ett tidigt skede av en förstudie av hur trafiken ska se ut 2026. Förstudien ska vara klar i slutet av året, inom ramen för den kommer alla fakta läggas på bordet och analyseras och först därefter kommer definitivt beslut att fattas. Vi tror på ett gott samarbete med kommunen för att nå ett bra beslut när det är dags. Låt oss inte glömma bort att det här handlar om att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik för regionens invånare.

Bijan Zainali (S), ordförande i Västtrafiks styrelse

ANNONS