I Borås har kollektivtrafiken redan öppnat framdörrarna, nu fortsätter det successivt i regionen, i samråd med de lokala trafikföretagen och deras skyddsombud
I Borås har kollektivtrafiken redan öppnat framdörrarna, nu fortsätter det successivt i regionen, i samråd med de lokala trafikföretagen och deras skyddsombud Bild: Västtrafik

Vi känner oss trygga med att öppna framdörrarna

Både förare och resenärer efterfrågar öppna dörrar i kollektivtrafiken. Trängseln minskar och förare kan kontrollera biljetter. Dessutom sätter vi in skyddsglas som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på smittskydd, skriver Anna Johansson, enhetschef affärsenheten Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

10/3 Västtrafik spelar rysk roulette med förarnas hälsa

Pandemin som vi nu levt med i ett år har skapat utmaningar som vi aldrig kunnat föreställa oss. Tryggheten i kollektivtrafiken för personal och resenärer är en fråga som prövats flera gånger och som vi behövt jobba med på nya sätt. En konsekvens av det var att vi förra våren tillsammans med våra upphandlade trafikföretag valde att spärra av den främre delen av våra bussar.

Efterfrågat av förare

Sedan dess har vi lärt oss mer och hittat nya vägar. Tillsammans med trafikföretagen har vi därför tittat på lösningar för att åter kunna öppna framdörrarna, då det är viktigt av flera anledningar. Bland annat har förare och resenärer efterfrågat det för att kunna både ge och få service. Med öppna framdörrar kan förare också kontrollera biljetter, som är viktigt för att säkra intäkter till vår gemensamma kollektivtrafik. En annan viktig aspekt är att det minskar risken för trängsel vid av- och påstigning.

ANNONS

Våra trafikföretag har varit drivande i frågan att öppna framdörrarna och tagit fram en lösning i form av skyddsglas runt förarhytten. Skyddsglasets utformning har tidigare testats och riskanalyserats av Arbetsmiljöverket. Det har också konstaterats uppfylla myndighetens krav på smittskydd. Därför godkände Arbetsmiljöverket i höstas lösningen som ett alternativ till att ha stängd framdörr.

Fullgott smittskydd

Utöver det har vi på lokal nivå i dialog med trafikföretagen och skyddsombuden gjort riskbedömningar, tester och provkörningar för att säkerställa att utformningen ger både fullgott smittskydd och fungerar säkert i trafikmiljön. Glaset har också kontrollerats i samband med fordonsbesiktningen.

Värt att påpeka är också att vi ständigt har en dialog med Smittskydd Västra Götaland i alla frågor som rör smittspridning och smittskydd.

Med andra ord är arbetet med att åter öppna framdörrarna något som har fått ta tid och prövats flera gånger. Vi gör det också successivt i regionen, i samråd med de lokala trafikföretagen och deras skyddsombud. Vi och våra trafikföretag vill inte ta några onödiga risker och inte på något sätt chansa när det kommer till de här frågorna.

Borås har öppnat

Först ut att genomföra den här förändringen var Borås stadstrafik, där dörrarna öppnades den 7 mars. Erfarenheteter därifrån har hittills varit goda. Reaktionerna från merparten av förarna har varit positiva samtidigt som vi ser att biljettförsäljningen nu ökat markant i Borås, vilket är en indikation på att stängda framdörrar tycks ha minskat betalningsviljan. Det innebär att viktiga intäkter till kollektivtrafiken, som betalar löner och håller oss rullande under prövande tider, annars uteblir.

ANNONS

Nu tar vi med oss de goda lärdomarna och fortsätter det här arbetet successivt i regionen. På så vis kan vi följa frågan noga och utvärdera den allt eftersom

Nu tar vi med oss de goda lärdomarna och fortsätter det här arbetet successivt i regionen. På så vis kan vi följa frågan noga och utvärdera den allt eftersom. En väl fungerande dialog med alla inblandade parter är en avgörande och självklart del av det arbetet.

Anna Johansson, enhetschef affärsenheten Västtrafik

ANNONS