Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Redan idag får patienter med beroendesjukdomar och patienter med bipolära syndrom inom Öckerös upptagningsområde vård på specialistenheter i Göteborg. För vissa andra patienter kan vårt förslag innebära längre resväg men samtidigt får patienten tillgång till den större mottagningens bredare kompetens vad gäller subspecialiserad kunskap och behandlingar, skriver debattören. Bild: Jonas Lindstedt GP
Redan idag får patienter med beroendesjukdomar och patienter med bipolära syndrom inom Öckerös upptagningsområde vård på specialistenheter i Göteborg. För vissa andra patienter kan vårt förslag innebära längre resväg men samtidigt får patienten tillgång till den större mottagningens bredare kompetens vad gäller subspecialiserad kunskap och behandlingar, skriver debattören. Bild: Jonas Lindstedt GP

Vi behöver samla kompetensen för psykiatrisk vård

Den psykiatriska mottagningen på Öckerö gör ett bra arbete utifrån de förutsättningar som finns idag. Men en mottagning av Öckerös storlek kan inte erbjuda alla de insatser som den specialiserade psykiatrin idag kan erbjuda och som föreskrivs av nationella och regionala riktlinjer. Mindre enheter blir också sårbara, skriver Mathias Alvidius, verksamhetschef Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

31/10 Bevara den fungerande psykiatrimottagningen på Öckerö

Utvecklingen av vuxenpsykiatrin går framåt. Genom att samla kompetens och resurser till större och tydligt specialiserade öppenvårdsenheter vill vi erbjuda patienter en mer jämlik vård med god tillgänglighet och hög kvalitet – oavsett var man bor.

Ur vårt perspektiv är den förändring som föreslås alltså betingad av frågor som berör vårdkvalitet och driftssäkerhet, men även av de ekonomiska ramar som är aktuella inför 2021. Det är vår övertygelse att Öckeröborna även fortsatt ska kunna känna att sjukhuset lever upp till de förväntningar medborgare ska kunna ställa på en god, lättillgänglig vård med hög kvalitet och säkerhet.

Subspecialiserade insatser

Förslaget innebär att boende på Öckerö kommer att erbjudas samma subspecialiserade insatser som övriga patienter i upptagningsområdet. Vissa patienter kan givetvis behöva insatser från flera sådana specialiserade team, om en patient till exempel har en neuropsykiatrisk diagnos i kombination med en beroendeproblematik.

Redan idag får patienter med beroendesjukdomar och patienter med bipolära syndrom inom Öckerös upptagningsområde vård på specialistenheter i Göteborg. För vissa andra patienter kan vårt förslag innebära längre resväg men samtidigt får patienten tillgång till den större mottagningens bredare kompetens vad gäller subspecialiserad kunskap och behandlingar. I arbetet med att samla ihop öppenvården till färre och större mottagningar är det angeläget att inte tappa närheten till patienterna. Parallellt pågår därför en omställning mot fler digitala vårdmöten och fortsatta satsningar på mobila insatser för de patienter som ha särskilda behov av att få vård i hemmiljö.

För vissa andra patienter kan vårt förslag innebära längre resväg men samtidigt får patienten tillgång till den större mottagningens bredare kompetens vad gäller subspecialiserad kunskap och behandlingar

Ett gott samarbete med vårdgrannar, till exempel inom primärvården, och kommunala aktörer kommer även fortsättningsvis vara ett viktigt fokusområde, även om detta samarbete nu behöver etableras med nya mottagningar.

Det ska också poängteras att förändringen än så länge är ett förslag och att beslut fattas nästa år av sjukhusets styrelse.

Befolkningen fortsätter att växa, vi lever allt längre och medicinska framsteg gör att vi i dag kan behandla tillstånd idag som vi inte kunde tidigare. Oavsett vilken diagnos man har eller var man bor vill vi kunna erbjuda samtliga patienter en god och patientsäker psykiatrisk vård.

Mathias Alvidius, verksamhetschef Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset