Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi anser att Öckerö psykiatrimottagning bör få vara kvar och utvecklas. Vi anser även att det bör göras ett omtag kring subspecialisering och centralisering inom psykiatrin här i väst, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage
Vi anser att Öckerö psykiatrimottagning bör få vara kvar och utvecklas. Vi anser även att det bör göras ett omtag kring subspecialisering och centralisering inom psykiatrin här i väst, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Bevara den fungerade psykiatrimottagningen på Öckerö

På Öckerö psykiatrimottagning finns en välfungerande vård med god tillgänglighet för patienterna – men ändå föreslås det att mottagningen ska läggas ner. En nedläggning drabbar både utsatta patienter och övriga vårdinrättningar hårt. I stället bör det göras ett omtag inom psykiatrin i väst, skriver bland andra Emil Beijer, specialistläkare i psykiatri.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Öckerö psykiatrimottagning har under lång tid arbetat med att hjälpa patienter med psykisk ohälsa och sjukdom, och har förhindrat otaliga självmord. Mottagningen är fullbemannad. Det finns specialiserade sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, vårdadministratörer, en kurator och en erfaren specialistläkare. Ledningen för psykiatrikliniken Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhus, föreslår nu att mottagningen ska läggas ned. Ekonomiskt finns uppskattningar att det kan göras en besparing på cirka 3,2 miljoner kronor.

En jämlik vård?

Öckerö kommuns invånare kommer nu att få en mer ”jämlik, högkvalitativ och tillgänglig vård” enligt ett så kallat HIL- (Händelseinformation till ledning) dokument daterat 2020-10-10 från kommunikationsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I dokumentet beskrivs nedläggningen på följande sätt: ”…utbudspunkt Psykiatrimottagning Öckerö stängs och vården för mottagningens patienter överförs till befintliga subspecialiserade psykiatriska öppenvårdsenheter”.

Jämlik vård är, med Socialstyrelsen ord, att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Att det uppstår ojämlik vård har oftast en grund i att vårdutbudet är begränsat, vilket historiskt lett till att välutbildade socioekonomiskt stabila patienter får bättre vård. Står mottagningen på Öckerö ut bland Affektivas mottagningar när det gäller patientenkäter, IVO-ärenden, klagomål till patientnämnder när det gäller ojämlik vård? Detta skulle vara överraskande då mottagningen är välbemannad, har flexibla besökstider, möjligheter till täta hembesök samt snabb remisshantering. För några år sedan träffade personalen flest patienter per behandlare/läkare bland enheterna på kliniken.

Specialiserade mottagningar

I Göteborg finns en av Sveriges största specialiserade enheter för bipolär sjukdom, där företrädesvis de med bipolär sjukdom typ I får hjälp. Bipolär typ I är ett allvarligt tillstånd där patienterna behöver specialiserad högkvalitativ vård, men tillståndet är sällsynt. På de stora psykiatriska mottagningarna i Mölndal, Centrum, Gamlestan och Väster finns specialiserade team: neuropsykiatri (adhd, autism), affektiva tillstånd (ångest, depression, svåra livskriser), personlighetsstörning (Borderline) och trauma (PTSD). Arbetar man inom psykiatrin så är det uppenbart att majoriteten av patienter som söker hjälp oftast har fler än en diagnos och ofta beroendeproblematik. På Öckerömottagningen är denna verklighet inget problem, men för ett specialiserat team så blir patienten oftast ett problem när det exempelvis visar sig att den traumatiserade patienten med PTSD har en underliggande adhd och dricker för mycket alkohol.

På Öckerö kan patienter få hembesök med kort varsel, ringa, sms:a och mejla behandlare – eller bara komma förbi och sitta ned i väntrummet. Hur många mottagningar i Göteborg erbjuder detta?

För de cirka 300 patienterna vid mottagningen, varav ett 25-tal har kroniska psykossjukdomar, så kommer resvägen öka med minst en timma. Psykospatienterna, som oftast har svårast att byta och ställa om till förändringar, rycks upp från ett integrerat nätverk och flyttas till en helt annan klinik. För att nå fram till läkare och behandlare på de stora psykiatrimottagningarna i Göteborg måste du kämpa dig igenom olika portvaktsfunktioner. Därtill har de nämnda teamen en närmast kronisk läkarbrist. Sedan ett hyrläkarförbud på SU för snart tio år sedan så har det aktivt rekryterats specialistläkare från andra EU-länder för att fylla luckorna. Få av dessa specialister har stannat kvar i verksamheten en längre tid. På Öckerö kan patienter få hembesök med kort varsel, ringa, sms:a och mejla behandlare – eller bara komma förbi och sitta ned i väntrummet. Hur många mottagningar i Göteborg erbjuder detta?

Ansvaret hamnar hos vårdcentraler

Vårdcentralerna i Västsverige har fått ta ett tungt vårdansvar när det gäller patienter med psykiatrisk sjukdom. I flera fall har vårdcentraler fått hjälpa patienter med sjukdomstillstånd som åligger psykiatrin. Allmänläkare beskriver hur deras remisser studsar mellan team och mottagningar medan patienterna lider. Mycket tid ägnas åt att hitta patienters ansvariga behandlare och läkare på de olika teamen och ännu mer tid ägnas åt att få kontakt med dessa. Vårdcentralerna på Öckerö, Hönö och i Torslanda kommer få ta ett ökat ansvar kring patienter med psykiatrisk sjukdom utan att varken ha kompetensen eller tilldelats resurser.

Vi anser att Öckerö psykiatrimottagning bör få vara kvar och utvecklas. Vi anser även att det bör göras ett omtag kring subspecialisering och centralisering inom psykiatrin här i väst.

Emil Beijer, specialistläkare psykiatri

Kristina Fahlén, specialistläkare psykiatri

Inger Billman-Stark, specialistsjuksköterska psykiatriberoende

Håkan Olsson, specialistläkare allmänmedicin - Närhälsan Öckerö

Jolanta Forsberg, kurator