Det är skamligt att stjäla fokus från vålds- och sexualbrott genom att klassificera restriktivare abortlagstiftningar som våld mot kvinnor och bakvägen få till en EU-lagstiftning på abortområdet, skriver debattörerna.
Det är skamligt att stjäla fokus från vålds- och sexualbrott genom att klassificera restriktivare abortlagstiftningar som våld mot kvinnor och bakvägen få till en EU-lagstiftning på abortområdet, skriver debattörerna.

Vänsterpartiet saboterar EU:s arbete mot det könsbaserade våldet

Malin Björk anklagar Europaparlamentets kristdemokratiska partigrupp för att ”sabotera kampen mot det könsbaserade våldet”. I själva verket är det hon själv som gör det, skriver David Lega (KD) och Sara Skyttedal (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

14/9 Låt inte EU-högern sabotera kampen mot det könsbaserade våldet

EU föreslås stärka arbetet mot brott som kopplas till bland annat våld i nära relationer och sexualbrott med en ny gemensam lagstiftning. Det är ett mycket angeläget arbete som Kristdemokraterna stödjer. Vänsterpartiets Malin Björk fäktar vilt på GP:s debattsida och anklagar Europaparlamentets kristdemokratiska partigrupp EPP för att ”sabotera kampen mot det könsbaserade våldet”. I själva verket är det faktiskt Björk själv som saboterar kampen.

Radikalfeministiska vänsterformuleringar

Som ansvarig parlamentariker har hon valt att fylla Europaparlamentets rapport i frågan med radikalfeministiska vänsterformuleringar och kritik mot flera länders restriktiva migrationspolitik. Och dessutom förslag, i detta helt felaktiga sammanhang, om EU-gemensam abortlagstiftning. Förslag som också gör det omöjligt att få igenom denna viktiga lagstiftning i ministerrådet. Och det gör också att vi Kristdemokrater inte kan stödja denna rapport.

ANNONS

I en rapport om könsbaserat våld skulle man tro att upprättelse för brottsoffer var en central del. Men tyvärr har Björk helt struntat i att lyfta det vi i Sverige misslyckats med – att ge upprättelse till de som faktiskt passerar det rättsliga nålsögat och får en fällande dom.

I Sverige fick i augusti en dömd serievåldtäktsman 840 000 kronor i skadestånd för att han bedömdes vara yngre när han begick brottet än vad rätten först fastställt. De kvinnor som han utsatt för bland annat en kidnappningsvåldtäkt med tortyrliknande inslag fick bara en bråkdel av det skadeståndet. Vi har i processen kring rapporten försökt lyfta in problemet med de låga skadestånden i stora delar av EU och påpekat problemen med otillräckliga straffnivåer i vissa medlemsstater. Björk har inte ens nämnt påföljdsfrågan i rapporten.

Vänsterpamflett

Rapporten liknar en vänsterpamflett där könsbaserat våld påstås bero på heteropatriarkala strukturer. Representanterna för den kristdemokratiska partigruppen, EPP, har konstruktivt försökt få rapporten att handla mer om just det könsbaserade våldet och hur vi bättre kan skydda brottsoffer i unionen. Björk har uppenbarligen varit ointresserad av detta. Det är skamligt att stjäla fokus från vålds- och sexualbrott genom att klassificera restriktivare abortlagstiftningar som våld mot kvinnor och bakvägen få till en EU-lagstiftning på abortområdet.

ANNONS

I Europaparlamentsvalet 2019 svarade Vänsterpartiet i SVT:s valkompass att abort ska vara en nationell fråga. Nu tycks man ha bytt fot. KD står bakom svensk abortlagstiftning och har agerat för att ge stöd till sexuell och reproduktiv hälsa i EU:s biståndspolitik. Vi har däremot tydligt varit motståndare mot att EU ska få makten över abortpolitiken. Nu agerar det EU-kritiska Vänsterpartiet för att Sverige ska förhandla abortlagstiftning med länder som Polen och Malta. Denna ambition sker på bekostnad av arbetet mot det könsbaserade våldet.

Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker

David Lega (KD), Europaparlamentariker

ANNONS