Nyproduktionen av hyresrätter är viktig eftersom det äldre beståndet med lägre hyror är låst och otillgängligt för breda grupper, till följd av hyresregleringen och bostadsköerna som följer av den. Då blir nyproduktionen ofta det enda sättet för någon som inte väntat i decennier att kunna komma över ett förstahandskontrakt, skriver debattören.
Nyproduktionen av hyresrätter är viktig eftersom det äldre beståndet med lägre hyror är låst och otillgängligt för breda grupper, till följd av hyresregleringen och bostadsköerna som följer av den. Då blir nyproduktionen ofta det enda sättet för någon som inte väntat i decennier att kunna komma över ett förstahandskontrakt, skriver debattören. Bild: Kallestad, Gorm

Trycket på nyproducerade hyresrätter är stort

Robert Boije skriver att det byggs för många nya hyresrätter i Västsverige. Produktionstakten av hyresrätter i Göteborgs stad bör bedömas enskilt och inte tillsammans med Västra Götalands övriga 48 kommuner. Göteborg är en storstad i en tillväxtregion med bostadsbrist. Det behövs nyproduktion av alla upplåtelseformer, även hyresrätter, i flera delar av staden, skriver Christina Heikel, Fastighetsägarna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

3/9 Det byggs för många dyra hyresrätter i Västsverige

Efterfrågan på nya hyresrätter är stor och byggaktörerna ser ingen avmattning. I Göteborg ökade antalet påbörjade hyresrätter kraftigt under 2019. En politisk ambitionshöjning efter många års eftersläpning i byggtakt och samordningsproblem mellan stadens exploaterande förvaltningar, som börjat ge resultat både i antalet färdigställda bostäder men också i antalet påbörjade nyproduktioner.

Det uppskattade marknadsdjupet är nära 1 000 nyproducerade hyresrätter per år enligt stadens egna beräkningar. Det innebär att mer än en fjärdedel av det totala marknadsdjupet per år utgörs av hyresrätter trots att staden i förhållande till Stockholm och Malmö redan har en stor andel av boendeformen. Störst är efterfrågan i centrum, där förtätningspotentialen är stor och stadslivet skulle gynnas av ett robustare bostadsunderlag.

ANNONS

Bygga kostnadseffektivt

Efterfrågan på nya hyresrätter är stor även på Hisingen och i de sydvästra delarna av Göteborg. Det vi ser är i stor utsträckning är potential till lokala flyttkedjor. Priskänsligheten för efterfrågan på nyproducerade hyresrätter är dock betydande vilket understryker vikten av att bygga kostnadseffektivt och på rätt platser.

Nyproduktionstakten av de efterfrågade hyresrätterna riskerar att minska när staden som dominerande markägare inte tilldelar byggbar mark i tillräcklig utsträckning. Det finns en ytterligare risk för att hyresrätten missgynnas och blir kostsam om marken säljs på pristävling till den som betalar mest, samtidigt som de kommunala särkraven är fortsatt omfattande. Dessutom finns en osäkerhet i vilken hyra som kan tas ut på nyproducerade hyresrätter när fastighetsägaren får allt svårare att träffa överenskommelser i förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Äldre beståndet otillgängligt

Nyproduktionen av hyresrätter är viktig eftersom det äldre beståndet med lägre hyror är låst och otillgängligt för breda grupper, till följd av hyresregleringen och bostadsköerna som följer av den. Då blir nyproduktionen ofta det enda sättet för någon som inte väntat i decennier att kunna komma över ett förstahandskontrakt.

Hyresregleringen har tillsammans med kreditrestriktioner, flyttskatter och byggregler på ett effektivt sätt låst den svenska bostadsmarknaden. Bostadsbristen i Göteborg kräver att det fortsatt byggs även hyresrätter men viktigast av allt, ett mer effektivt nyttjande av det befintliga hyresbeståndet genom en hyressättning som motsvarar människors värderingar vad gäller läge, kvalitet och betalvilja.

ANNONS

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg

ANNONS