Taxi i ny roll ersätter egen bil

Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. Här kan taxi göra skillnad, skriver Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Liksom GP:s ledarskribent Adam Cwejman ifrågasätter vi om Göteborg behöver så stora parkerings-ytor (GP 10/5). Göteborg växer. År 2025 har staden 612 000 invånare – en ökning med nästan 15 procent på tio år. För att öka stadens attraktivitet och undvika en trafikinfarkt behövs inte fler parkeringar, utan bättre mobilitet och mindre privatbilism.

Det privata bilägandet blir allt mer irrationellt. Oavsett om bilen är parkerad eller körs är den dyr och tar stor plats. Göteborgarna kommer dock fortsatt att färdas i bil, men behöver inte ha varsin egen.

Bra men räcker inte

Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. För att stödja en sådan utveckling behövs mer genomgripande åtgärder.

ANNONS

Taxi fungerar utmärkt som del av kombinationsresor där spårvagn, buss eller cykel är andra delar. Med allt fler som cyklar kan kollektivtrafiken få svårt att erbjuda alternativ när cyklister väljer att ställa cykeln vid regn eller kyla. Taxi är här en utmärkt lösning för att möta växande behov av flexibilitet. Vi har fem förslag på hur Göteborg kan få färre privatbilar:

1. Satsa på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Dagens upphandlingar av kollektivtrafik fokuserar för mycket på stora dyra bussar även på linjer med få resenärer. När till exempel Arboga kommun ersatte den linjebundna busstrafiken med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi halverades kostnaderna samtidigt som nyttjandegraden och kundnöjdheten ökade.

2. Inför gemensamt betalningssystem för taxi och övrig kollektivtrafik. Ett gemensamt betalsystem kan knytas till Västtrafiks kollektivtrafikkort. Här finns möjlighet att införa en egenavgift som betalas av resenären. I till exempel Arboga kommun betalar resenärerna ett fast lågt pris om 20 kronor per taxiresa.

3. Tillåt taxi i alla kollektivkörfält. Göteborg är ett föredöme för andra städer, inte minst Stockholm, när det gäller att tillåta taxi i kollektivkörfälten. Men detta bör gälla samtliga fält.

4. Undantag från trängselskatter. Taxi bör slippa trängselskatten på samma sätt som bussar i linjetrafik undantas.

ANNONS

5. Inför ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil. På samma sätt som det finns rot- och rut-avdrag bör det finnas ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil.

Peter Norman

förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla

förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

ANNONS