Under nuvarande kris måste vi främst se till att inga barn far illa. I det långsiktiga perspektivet så förespråkar vi en reglerad legalisering av altruistiskt värdmödraskap i Sverige som skulle minska behovet för svenskar att resa utomlands, skriver debattörerna.
Under nuvarande kris måste vi främst se till att inga barn far illa. I det långsiktiga perspektivet så förespråkar vi en reglerad legalisering av altruistiskt värdmödraskap i Sverige som skulle minska behovet för svenskar att resa utomlands, skriver debattörerna. Bild: Allison Joyce

Taktlöst att kräva förbud när svenska spädbarn far illa utomlands

Oavsett åsikt om värdmödraskap borde det vara uppenbart att när föräldrar hindras från att ta sina nyfödda barn i sin vård strider det mot barnets bästa. Istället för att införa ett förbud så bör vi tillåta altruistiskt värdmödraskap i Sverige så att behovet att åka utomlands skulle minska, skriver bland andra Adam Wojciechowski, ordförande föreningen för surrogatmödraskap.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

37/4 Utnyttja inte coronakrisen för att legalisera handeln med barn

Coronakrisen har som bekant inneburit att internationellt resande har blivit svårt eller omöjligt, vilket har blivit ett stort problem för föräldrar till barn som föds med hjälp av värdmödraskap utomlands. Exempelvis har Ukraina ställt in all sin flygtrafik och föräldrar tvingas ta riskabla resealternativ via Vitryssland eller riskera att barnen föds utan att de är på plats. Oavsett åsikt om värdmödraskap borde det vara uppenbart att när föräldrar hindras från att ta sina nyfödda barn i sin vård strider det mot barnets bästa. Det är helt naturligt att media rapporterar kring denna mycket svåra situation som dessa familjer befinner sig i.

ANNONS

Taktlös debattartikel

I en obegripligt taktlös debattartikel ifrågasätter istället Kvinnolobbyn med flera medierapporteringen och kräver ett “aktivt förbud” vilket vi tolkar som en uppmaning till att inte erkänna föräldraskap efter en värdmödraskapsprocess. Den svenska lagstiftningen kan inte förhindra svenska barn från att födas utomlands, där är det landets lagstiftning som gäller. Däremot styr den svenska lagstiftningen över erkännande av föräldraskapet i Sverige.

Den nuvarande rättspraxis på området är att föräldraskapet erkänns om det finns en genetisk koppling till fadern. Fall nyligen avgjorda i högsta domstolen pekar dock på att även där svensk lagstiftning fallerar så innebär barnkonventionen och barnets rätt till sina egna föräldrar att föräldraskap skall erkännas. Det finns med andra ord inte något utrymme för svensk lagstiftning att hindra erkännande av föräldraskap för barn födda utomlands utan att grundläggande rättigheter kränks.

I sin debattartikel upprepar kvinnolobbyn med flera återigen slagorden om att all form av värdmödraskap är människohandel. Värdmödraskap är dock en komplex fråga som inte kan beskrivas så enkelt. Länder som USA, Storbritannien, Kanada, Ukraina och Georgien har alla valt olika lagstiftning som tillåter olika varianter av värdmödraskap. Detta är inte unikt för värdmödraskap utan gäller även områden som ivf, könscells- och embryodonation samt abort.

Reglerad lagstiftning

Det är varken önskvärt eller möjligt att hindra medborgare i länder som inför förbud på dessa områden från att söka sig utomlands där lagstiftningen är mer tillåtande. I stället för att efterfråga ett förbud som inte kan realiseras så uppmanar vi kvinnolobbyn med flera att komma ut ur sin dogmatiska comfort zone. Under nuvarande kris måste vi främst se till att inga barn far illa. I det långsiktiga perspektivet så förespråkar vi en reglerad legalisering av altruistiskt värdmödraskap i Sverige som skulle minska behovet för svenskar att resa utomlands. Det förutsätter dock en nyanserad diskussion och inte upprepande av slagord.

ANNONS

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Filippa Reinfeldt, Talesperson hbtq (M)

Mats Nordström, förbundsordförande HBT Liberalerna

Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP)

Ulrika Heindorff, riksdagsledamot (M)

Martina Johansson, riksdagsledamot (C)

Josefin Malmqvist, ordförande moderatkvinnorna

Kim Nilsson, förbundsordförande öppna moderater

Hannah Palm, styrelseledamot riksförbundet ofrivillig barnlöshet

Adam Wojciechowski, ordförande föreningen för surrogatmödraskap

Josephine Ingvarsson, värdmoder

Anna Kullendorff, kvinnor för surrogat

ANNONS