Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Beroendevården är sedan länge en försummad del av hälso- och sjukvården, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson
Beroendevården är sedan länge en försummad del av hälso- och sjukvården, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson

Stoppa nedläggningen av beroendevården i Olskroken

Att stänga mottagningen i Olskroken kommer att försämra förutsättningarna för kvinnor att få den vård de har rätt till. Nu kräver vi att den blågröna ledningen omedelbart släpper alla planer på att stänga Beroendemottagning Olskroken Team Kvinnor, skriver Jenny Broman (V) och Carina Örgård (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

8/10 Vem ska prioritera kvinnornas behov inom beroendevården?

Den 8:e oktober kunde vi läsa en artikel skriven av personal i behandlingsteamet Beroendemottagning Olskroken Team Kvinnor. Den beskriver att en välfungerande specialistenhet som arbetar med de mest marginaliserade och utsatta kvinnorna i samhället ska stängas.

Försummad del

Beroendevården är sedan länge en försummad del av hälso- och sjukvården. När den prioriteras ner flyttas problematiken till kommunernas socialtjänst, som ofta redan är hårt belastade av lokala kommunala nedskärningar. Deras arbete, med olika typer av stöd för personer med beroendeproblematik kan lätt falla platt om det inte finns tillgång till ordentlig behandling.

Kvinnor med allvarlig beroendeproblematik är en grupp som i hög grad har utsatts för våld av olika slag och samhället måste kunna erbjuda rätt hjälp. Samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst är helt avgörande för att dessa kvinnor ska ha möjlighet att förändra sin situation.

I Vänsterpartiets budget för Västra Götalandsregionen finns särskilda satsningar för att utveckla beroendevård och psykiatri och det är så politiken måste tänka. Vi måste förbättra vården ur ett jämlikhetsperspektiv och ytterligare stärka den för kvinnor med beroendeproblematik. De behöver en trygg fristad för sin behandling.

Separat placering

I Göteborg driver vi på för att akutboenden för våldsutsatta kvinnor med beroende ska placeras separat från andra akutboenden. Nuvarande lösning, där boende för kvinnor ligger i anslutning till större akutboende har lett till att kvinnorna blir utsatta för hot, våld och övergrepp. Detta har både personal och boende larmat om. I vissa fall har det resulterat i att kvinnorna helt valt bort att försöka få hjälp. Det är med andra ord nödvändigt att kvinnor har en egen mottagning för att inte tvingas möta eventuella våldsutövare i väntrummet.

Sett från detta perspektiv borde det vara uppenbart att utsatta kvinnor ska skyddas och har behov av trygga rum.

Sett från detta perspektiv borde det vara uppenbart att utsatta kvinnor ska skyddas och har behov av trygga rum. Då speciellt mot bakgrund av Göteborgs erfarenheter och det evidensbaserade arbete som bedrivs på mottagningen i Olskroken. Förslaget att stänga mottagningen strider helt mot evidens och kommer att försämra förutsättningarna för kvinnor att få den vård de har rätt till. Vi kräver att den blågröna ledningen omedelbart släpper alla planer på att stänga Olskrokens verksamhet.

Carina Örgård (V), oppositionsråd i Västra Götalandsregionen

Jenny Broman (V), kommunalråd i Göteborgs stad