När jag pratar med Göteborgs företagare hör jag att man är engagerad i samma samhällsproblem som alla andra, skriver Jonas Attenius.
När jag pratar med Göteborgs företagare hör jag att man är engagerad i samma samhällsproblem som alla andra, skriver Jonas Attenius. Bild: Anders Ylander

Som näringslivet frågar får de svar

Kommunen vill samarbeta med det lokala näringslivet. Våra beslutsunderlag ska dock inte grundas i enkäter som görs av en organisation för att driva opinion i en viss riktning, skriver Jonas Attenius (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

17/4 Det är vi företagare som drar in skatteintäkter till välfärden

Utan framgångsrika företag har vi inte råd med någon välfärd. Göteborgs rödgröna styre bryr sig om Göteborgs många företagares åsikter på en mängd områden, och träffar dem i många olika sammanhang. Vi håller med om att Göteborgs företagsklimat kan förbättras på flera punkter. Redan när styret bildades satte vi som främsta mål för det nya styrets näringslivspolitik att företagsklimatet ska förbättras. Det har inte förändrats, men vi ser inte hur kommunala strategidokument grundade på Svenskt näringslivs ideologiskt vinklade enkät för oss närmare målet.

Om vi ska förbättra företagsklimatet krävs färre enkäter och mer konkret politik. Avstånden mellan småföretagare och beslutsfattarna är långa. Byråkratin är inte sällan omständlig och svårförstådd. Regelverken hade tjänat på förenkling och mindre fyrkantighet.

ANNONS

När jag pratar med Göteborgs företagare hör jag att man är engagerad i samma samhällsproblem som alla andra: brottsligheten måste minska, fler arbetslösa stöttas till ett bristyrke, välfärden måste fungera, kollektivtrafiken förbättras, segregationen bekämpas, klimatkrisen tas på allvar och fler bostäder byggas.

Enkät för opinionsbildning

Allt detta vill jag att kommunen ska samarbeta med vårt lokala näringsliv kring. Däremot är den enkät som Svenskt näringsliv årligen publicerar mer att betrakta som ett opinionsbildningsverktyg från en intresseorganisation, snarare än en vetenskaplig undersökning som lämpar sig för neutrala beslutsunderlag.

Låt oss ta ett konkret exempel. I Svenskt näringslivs undersökning återfinns en fråga som handlar om huruvida företagen tycker kommunen konkurrerar för mycket med dem själva. Svenskt näringsliv beskriver själva frågan som följer: Genom att lägga ut verksamheter på entreprenad, införa valfrihetssystem och utmaningsrätt kan kommunen uppmuntra till att offentligt finansierade verksamheter utförs av privata företag. Därmed minskar risken för osund konkurrens samtidigt som näringslivet i kommunen stimuleras.

Vi kommer inte att privatisera och sälja ut välfärden bara för att klättra högre i en rankning.

Är det osund konkurrens att göteborgarna har valt att inte sälja ut sin spårväg till privata konsortier? Hur är det dåligt för industrin, åkerierna, frisörsalongerna och pizzeriorna att Göteborgs skolsystem inte är lika beroende av vinstdrivande bolag som i Stockholm? Varför skulle Göteborgs företagsklimat försämras av att folket, i stället för utländska företag, äger sitt eget Liseberg? Frågan är vinklad, felställd och partisk från start.

ANNONS

Det rödgröna styret har respekt för Svenskt näringslivs ingångar. Jag pratar gärna med Svenskt näringsliv och enskilda företag om hur vi kan förbättra välfärden, få fler industrietableringar till Göteborg, bygga bättre infrastruktur, förenkla regelverk och minska byråkratin - men vi kommer inte att privatisera och sälja ut välfärden bara för att klättra högre i en rankning.

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande

LÄS MER:Näringslivet i uppror över Göteborgs nya linje

LÄS MER:De rödgröna vill sluta bry sig om Svenskt Näringsliv

LÄS MER:Den goda staden – mer än privat och offentligt ägande

ANNONS