De skatter vi företagare i Göteborg betalar och den skatt som dras på de löner vi betalar ut genererar årligen skatteintäkter på 75 miljarder kronor som går till bland annat vård, skola och omsorg. Detta är grunden för vår gemensamma välfärd och vi är stolta över vårt bidrag, skriver debattörerna. Bild: Karl af Geijerstam
De skatter vi företagare i Göteborg betalar och den skatt som dras på de löner vi betalar ut genererar årligen skatteintäkter på 75 miljarder kronor som går till bland annat vård, skola och omsorg. Detta är grunden för vår gemensamma välfärd och vi är stolta över vårt bidrag, skriver debattörerna. Bild: Karl af Geijerstam

Det är vi företagare som drar in skatteintäkter till välfärden

Det rödgröna styret i Göteborg har fattat beslut om att sluta lyssna på företagens åsikter om det lokala företagsklimatet. Detta genom att stryka allt som har med Svenskt Näringsliv att göra i kommunens näringslivsstrategi. Beslutet har väckt irritation, förvåning och uppgivenhet hos många av oss företagare i staden. Varför gör man detta efter år av dialoger, förbättringsarbete och steg i rätt riktning? skriver sex företagare i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Huvudmotiven till kursändringen är att vi företagare som besvarar Svenskt Näringslivs enkät sägs representera ett särintresse och att undersökningen om företagsklimatet används för att driva storföretagens intressen. Detta stämmer helt enkelt inte. För det första har Svenskt Näringsliv drygt 4 600 medlemsföretag i Göteborg. Av dessa är 9 av 10 små eller medelstora företag. Vi finns i alla branscher och stadsdelar. Gemensamt för alla medlemmar är att vi har kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor.

Vi kämpar på tillsammans med våra anställda genom pandemier, energikriser och lågkonjunkturer. Vi engagerar oss i lokalsamhället och driver den gröna omställningen framåt. Vi tar oss an många stora samhällsutmaningar och vi gör allt detta för att vi brinner för våra verksamheter och för att vi älskar Göteborg.

Skapar jobb

För det andra så är inte stadens företagare ett särintresse. Vi som skriver under denna artikel är representanter för det breda privata näringslivet i Göteborg – ett näringsliv som skapar över 250 000 västsvenska jobb. De skatter vi företagare i Göteborg betalar och den skatt som dras på de löner vi betalar ut genererar årligen skatteintäkter på 75 miljarder kronor som går till bland annat vård, skola och omsorg. Detta är grunden för vår gemensamma välfärd och vi är stolta över vårt bidrag.

Det är vi företagare som driver utveckling, investerar, skapar arbetstillfällen och gör Göteborg till en attraktiv plats att bo, leva och flytta till. Som företagare är vi beroende av en fungerande samhällsservice och staden är i sin tur beroende av ett framgångsrikt och växande näringsliv. Ska det gå bra för Göteborg måste det gå bra för företagen. Det är inte konstigare än så. Detta är inte ett särintresse utan i högsta grad ett allmänintresse.

Då behöver politiken stötta och uppmuntra, inte misstänkliggöra eller nedprioritera näringslivet

I grunden finns det goda förutsättningar för att driva företag i Göteborg. Samtidigt finns det mycket som måste bli bättre. Exempelvis dialogen mellan näringslivet och staden, myndighetsutövningen, tryggheten på gator och torg samt de upplevda attityderna från ledande tjänstepersoner och politiker.

Vi vill kunna vara stolta över vår stad och nöjda med vår kommun. Då behöver politiken stötta och uppmuntra, inte misstänkliggöra eller nedprioritera näringslivet. Vi vill därför att ni folkvalda politiker som styr Göteborg tänker om, fortsätter lyssna på företagens åsikter och arbetar tillsammans med oss för ett bättre företagsklimat och ett konkurrenskraftigt Göteborg.

Eva Dunér, vd Framsidans restaurang

Anders Ericsson, vd Linderoths Mediaproduktion

Sara Lindmark, vd Together Tech

Mattias Jacobsson, vd Jollyroom

Gunilla Almgren, vd Regab Reglerarmatur

Mikael Ovrell, vd ICA Nära Ovrells