Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

FUB tar del av handlingar som utförs mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka skulle leda till åtal ute i samhället. Men när det sker i en LSS-verksamhet händer oftast ingenting, skriver debattörerna.  Bild: Privat
FUB tar del av handlingar som utförs mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka skulle leda till åtal ute i samhället. Men när det sker i en LSS-verksamhet händer oftast ingenting, skriver debattörerna. Bild: Privat

Skandal att kränkningarna av autistiske Dick har kunnat fortgå

Den vanvård som autistiske Dick Nord har utsatts är fullständigt oförsvarlig. För att undvika att samhällets mest utsatta personer drabbas av sådan här kränkande behandling kräver vi nu av socialminister Lena Hallengren (S) att det blir tvång att ha personal med rätt kompetens på landets gruppboenden, skriver Harald Strand, ordförande Riksförbundet FUB, och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare FUB.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bestörtning. Känslan växer ju längre vi på Riksförbundet FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) kommer i IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) beskrivning av Dick Nords tillvaro på gruppbostaden, dit han flyttades av Partille kommun så sent som i september 2019. Gruppbostaden ligger 15 mil bort från de anhöriga eftersom kommunen hävdade att nödvändig kompetens inte fanns på närmare håll. Det är högst anmärkningsvärt om inte nödvändig kunskap finns i Göteborgsområdet.

LÄS MER: Så blev autistiske Dick en spillra av sig själv

Kompetens saknas

Dick har en intellektuell funktionsnedsättning i kombination med svår autism. Hans utsatthet på ett tidigare gruppboende i Kungsbacka fick stor uppmärksamhet för ett år sedan när SVT kunde visa hur våld och grova kränkningar från personalen präglade hans vardag.

Nu, bara ett år senare, radar IVO upp allvarliga brister i Dick Nords nuvarande gruppbostad. Dick tillbringar det mesta av sin tid helt ensam i lägenheten. Trots att han bara kan kommunicera med tecken som stöd, finns inte den kompetensen hos personalen. Hans konstaterade behov av kunnig personal som kan hantera utmanande beteende bemöts i stället av påtvingad isolering och förbud att vistas i gruppbostadens gemensamma utrymme. Vid några tillfällen har personalen till och med kallat på polisen för att de inte har klarat av att hantera Dicks utmanande beteende.

LÄS MER: IVO kritiserar autistiske Dicks boende

Men människor som bor i gruppbostad har fått insatsen utifrån ett konstaterat behov och de har rätt till individuellt anpassat stöd som utgår ifrån kunskap och kompetens. För att bryta isolering, för att göra sig förstådd och själv bli förstådd, för att få en tillvaro som är begriplig, förutsägbar och trygg. Det är därför Dicks vardag är, som IVO beskriver i sitt tillsynsbeslut, inget annat än ren och skär vanvård.

Ingenting händer

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kom till 1993 för att säkerställa att samhällets mest utsatta medborgare ska ha goda levnadsvillkor. Men nästan 30 år och flera utredningar senare, är levnadsvillkoren allt annat än goda för alltför många som har rätt till LSS-insatser. FUB tar del av handlingar som utförs mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka skulle leda till åtal ute i samhället. Men när det sker i en LSS-verksamhet händer oftast ingenting. Särskilt utsatta är personer som, i likhet med Dick, har intellektuella funktionsnedsättningar i kombination med autism. De fall som når FUB och media är med all säkerhet bara toppen av ett isberg. Många som bor i LSS-bostäder för vuxna kan inte själva tala om vad de har varit med om. I bästa fall upptäcker de anhöriga att deras närstående utsätts för djupt oetiska handlingar. Men alla har inte anhöriga som kan slå larm.

De fall som når FUB och media är med all säkerhet bara toppen av ett isberg

Riksförbundet FUB ser tydliga orsaker till de omfattande bristerna i många gruppbostäder. Personalen har generellt en alldeles för låg kompetensnivå eftersom det många gånger är svårt att rekrytera personal med adekvat kunskap. Ofta erbjuds inte heller fortbildning eller professionell handledning.

För att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt behöver personalen ovillkorligen ha kunskap om:

• Vad det innebär att ge stöd och service enligt LSS.

• Bemötande vid intellektuell funktionsnedsättning och autism, så kallat lågaffektivt bemötande.

• Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Utöver bristande kompetens hos personalen, sviker många kommuner sina LSS-medborgare på flera sätt: otillräckligt med personal i förhållande till de boendes behov, chefer som sällan är på plats eftersom hen har alltför många enheter under sig och stor personalomsättning bland både chefer och baspersonal.

Tvingande föreskrifter

I oktober 2019 skrev FUB till socialminister Lena Hallengren (S) och riksdagens socialutskott. Vi upprepar än en gång vårt krav att Socialstyrelsen får i uppdrag att omvandla dagens allmänna råd vad gäller baspersonalens kunskap (som är enbart rekommendationer) till tvingande föreskrifter. Annars är risken stor att Dick och många med honom har levnadsvillkor som är så svåra att de till och med kan vara livshotande.

Harald Strand, ordförande Riksförbundet FUB

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare FUB