Humanas gruppboende i Oskarström utanför Halmstad där Dick Nord bor ensam eftersom boendet bedömer att han inte klarar av att bo tillsammans med andra.
Humanas gruppboende i Oskarström utanför Halmstad där Dick Nord bor ensam eftersom boendet bedömer att han inte klarar av att bo tillsammans med andra. Bild: Stefan Berg

IVO kritiserar autistiske Dicks boende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att det finns brister i omvårdnaden av Dick Nord på Humanas gruppbostad i Oskarström.
– Han är ostimulerad och ensam, säger Lena Almvik Gombor, inspektör på IVO.

ANNONS
|

Autistiske Dick Nord från Partille blev rikskänd när SVT i våras spelade upp ett ljudklipp där personalen hotar honom med våld. I höstas flyttades Dick till ett nytt boende i Humanas regi i Oskarström utanför Halmstad.

I ett reportage som publicerades i fredags berättade GP om Dick Nords historia.

– Han är en spillra av sig själv. Han mår väldigt dåligt, sa Dicks mormor och gode man Yvonne Eriksson till GP då.

LÄS MER:Så blev autistiske Dick en spillra av sig själv

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat Dicks boenden två gånger tidigare och beslutade i höstas att på eget initiativ inleda ett tillsynsärende av Humanas gruppbostad i Oskarström.

ANNONS

IVO: Inte goda levnadsvillkor

I beslutet som kom på måndagen skriver IVO att Dick Nord inte uppnår goda levnadsvillkor på boendet. Inspektionen pekar på brister i både omvårdnaden av honom och i planeringen inför hans flytt till boendet.

Utredningen tar bland annat upp att boendet tillkallat polis när Dick Nord varit utåtagerande.

"IVO bedömer det som anmärkningsvärt när polishandräckning behövs i ett boende med särskild service. Det är IVO:s uppfattning att den enskildes individuellt utformade omvårdnad och personalens kompetens ska förebygga ett så kraftigt utagerande beteende att stöd från polis behövs."

Den är även kritisk till att personalen inte lärde sig Dick Nords tecken innan han flyttade in.

"Att den enskilde ges stöd så att han kan kommunicera med personalen är dels en förutsättning för att han ska kunna vara delaktig i insatsens utformning, dels är det viktigt för att förebygga stress och frustration hos den enskilde. Stress och frustration kan leda till såväl självskadebeteende som ett utagerande beteende."

Vidare är utredningen kritisk till hans isolering. Den tar upp att han aktivt behöver söka sig till gemensamhetsutrymmet för att få personalens uppmärksamhet eftersom de upplever att deras närvaro triggar hans utåtagerande.

"Det är IVO:s uppfattning att stödet till en person med utmanande beteende måste inriktas på att hitta lösningar och inte på att begränsa de aktiviteter och/eller sammanhang som personen kan delta i enbart med syfte att undvika utmanande beteende."

ANNONS

Inte förberedda

IVO bedömer även att Humana inte hade förberett sig tillräckligt inför flytten. Två månader efter hans inflytt uppger personal i intervju med IVO att de försöker lära känna hans tecken och behov, men att det är svårt. De berättade också att de skulle få fortbildning om vad funktionsnedsättning autism innebär. Detta borde ha gjorts innan flytten, skriver IVO.

IVO konstaterar även att den bristfälliga planeringen kan bero på att det saknades en uppdragsbeskrivning från Partille kommuns vård- och omsorgsnämnd. Humanas underlag från nämnden bestod endast i ett beslut från 2006 om att han har rätt till insatsen bostad med särskild service för vuxna.

"Ostimulerad och ensam"

Lena Almvik Gombor har jobbat med tillsynsärendet och är föredragande för IVO.

– För Dick är det här allvarliga brister. Sen ska jag också säga att han är en person som har svårt med förändringar så det är klart att allt inte kunde vara helt smärtfritt när han flyttade in i Humanas verksamhet, men jag tycker att man hade kunnat göra mycket mer. Till exempel lära sig hans tecken, säger hon.

Något som slog henne under besöket på Humanas gruppbostad i Oskarström var gemensamhetsutrymmets utformning och att personalen berättade att han haft svårt att vistas där och förstört inredningen.

ANNONS

– Det var jättemysigt för de allra flesta med många kuddar och lampor och krukväxter. Men en miljö som jag uppfattade att Dick inte kan hantera.

– Jag har sett honom vistas i gemensamhetsutrymmet på Hultagården. Där satt han och åt med de andra och jag såg inte att han hade några svårigheter att vara i det utrymmet, men där hade man inte alla de här prylarna utan där var det mer avskalat, säger Lena Almvik Gombor.

Humana: "Tar alltid kritik på allvar"

Hon framhåller att ett av syftena med en gruppbostad är att bryta den enskildes isolering.

– Det gör man inte här. Han är ostimulerad och ensam.

I ett mejl till GP skriver Humanas presschef Patrik Silverudd:

"Vi tar alltid kritik på allvar. Jag kan inte kommentera de enskilda synpunkterna från IVO i detta läge; vi måste ju gå till botten med dem och sedan återkoppla dem till IVO. Vi är måna om att bedriva den bästa omsorgen; om vi gör fel, så rättar vi till det. Fokus i verksamheten är givetvis klientens välmående."

Dick Nords mormor och gode man Yvonne Eriksson välkomnar IVO:s beslut.

– Jag tycker de har fångat upp de saker som vi också har sett. Vi är besvärliga anhöriga, det vet vi. Men när IVO kommer fram till samma slutsats som vi gjort då måste de lyssna, säger hon.

ANNONS

Enligt IVO:s beslut ska Humana svara senast den 13 mars. Om bristerna inte rättas till kan vite dömas ut.

ANNONS