Ny station. Fortsätt Västlänkens tunnel förbi Operan med två spår och under älven till gamla Götaverkens område i Lundby. Avsluta järnvägen med en fyrspårig slutstation i Pumpgatan, skriver debattörerna.
Ny station. Fortsätt Västlänkens tunnel förbi Operan med två spår och under älven till gamla Götaverkens område i Lundby. Avsluta järnvägen med en fyrspårig slutstation i Pumpgatan, skriver debattörerna.

Så knyter vi ihop staden på riktigt

Det finns en bra trafiklösning för Hisingen. Vi kan knyta ihop stadsdelen med Göteborgs centrum om vi slopar Västlänkens station i Haga, skriver bland andra civilingenjör Niels Sylvan.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

”Lägg Västlänken i malpåse och utred alternativ”, skrev Martin Wannholt (D) i GP (10/11). Västlänken ger liten nytta till stora kostnader. Dessutom jätteschakt i Haga och vid Korsvägen. Och Hisingen där staden växer får ingen nytta av Västlänken.

Men det finns en bra trafiklösning för Hisingen. Vi kan knyta ihop stadsdelen med Göteborgs centrum om vi slopar stationen i Haga. Fortsätt Västlänkens tunnel förbi Operan med två spår i en svag högersväng vidare under älven till gamla Götaverkens område i Lundby. Avsluta järnvägen med en fyrspårig slutstation i Pumpgatan mellan Radio /TV-huset och Geelys nybygge. Se figur!

Det finns en bra trafiklösning för Hisingen. Vi kan knyta ihop stadsdelen med Göteborgs centrum om vi slopar stationen i Haga.

Flera pendeltåglinjer kan angöra station Hisingen snabbt och enkelt. Resenärerna når sin destination utan byte. Här i direkt anslutning till Lindholmsallén finns flera busslinjer och blivande spårvägslinjer, bil-, cykel- och gångstråk och parkeringsytor. Resenärer till Hisingen slipper buss- eller spårvagnsresor med väntan på broöppningar på Götaälvbron. Även skärgårdsbåtarna kan lägga till vid kaj intill stationen.

ANNONS

En station på Hisingen ger i förhållande till Haga mer än fem gånger fler pendlare dagligen. Flera Volvoföretag, Ericsson, Semcon med flera liksom Chalmers får gångavstånd till stationen. Boende i området och i blivande Karlastaden samt ett flertal hotell får avsevärt bättre tillgänglighet. En pendeltågstation på Hisingen blir till stor nytta för hela staden då den avlastar området kring Centralstationen på ett helt annat sätt än en station i Haga.

Göteborgs stad räknar med att år 2020 arbetar, studerar, forskar eller bor här cirka 30 000 personer. Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Jämför med Haga! Här behövs fungerande infrastruktur till Göteborgs centrum.

Nya stationen ger plats för att växla och vända tåg. Stationen nås med hissar och rulltrappor cirka tio meter under mark på Hisingssidan.

Vi har undersökt de tekniska möjligheterna för tunneln mot Hisingen. Liksom Västlänken kommer den att korsa Götatunneln för att sedan dyka ner under älven och ger ett seglingsbart djup på sju meter närmast Hisingssidan. Nya stationen ger plats för att växla och vända tåg. Stationen nås med hissar och rulltrappor cirka tio meter under mark på Hisingssidan.

Det behövs en förbindelse för gång- och cykeltrafik från centrum till Hisingen. En sådan bro skulle kunna ställas på järnvägstunnelns betongtak med början på kajen strax väster om Operan i anslutning till en av Göteborgs större cykelleder längs älvens sydsida. En ekonomisk lösning eftersom grundläggningen är klar. Att cykla till Lindholmen från Kronhusgatan i centrum tar cirka fem minuter. Bron görs öppningsbar för sjöfarten. Se figurens gula linjer.

ANNONS

Så stoppa Hagastationen, låt den liksom Västlänken, ligga i malpåse för alltid. Använd pengarna till en framtidsinriktad och billigare kollektivtrafiklösning till Hisingen med mycket stor nytta!

Niels Sylwan

civilingenjör

Bengt Andersson Liselius

arkitekt SAR

Gunnar Anjou

arkitekt SAR

ANNONS