Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.
Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Så får vi klimatsmart flyg

Det krävs mycket mer än att tvätta flygmotorerna för att på allvar minska flygets klimatpåverkan, skriver Mattias Goldmann, Fores.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Flygskam, 15/3

Samma dag som över en miljon människor i över 100 länder klimatstrejkar, berättar flygbolaget Norwegian stolt på GP:s debattsida att de tvättar flygmotorerna för att minska friktionen och därmed bränsleåtgången. För att de ska få rätt i att ”det är utsläppen som ska minska, inte resandet” krävs större förändringar än så. Vi har fem förslag:

1. Källsortera resandet. För bland annat Stockholm–Göteborg är tidsvinsten med att flyga minimal och klimatnyttan med att ta tåget mycket stor. På en lång rad sträckor är det dags att arbetsgivare slår fast att vi inte flyger, utan tar tåget – eller har resfria möten.

ANNONS

2. Premiera grönt flyg. Norwegian tycks ha missat flygbranschens och Swedavias mål om fossilfritt inrikesflyg år 2030, vilket förutsätter en snabbt ökande andel hållbara biobränslen. Riksdagen bör besluta att klimatpåverkan från flygbränslena ska minska år för år, och flygbolag som gör mer än lagkraven bör premieras med lägre landningsavgifter, bättre avgångstider och annat Sverige kan införa på egen hand. Längre fram väntar elflyget, som ska stå för Norges hela inrikesflyg 2040 - vi bör införa ett liknande mål för att inte halka efter.

3. Stimulera flygbiobränsleproduktion. Flygbiobränslemarknaden domineras helt av amerikanska AltAir. En produktion i vårt närområde skulle minska oron för handelshinder, ge gröna jobb och få mycket stor klimatnytta om man till exempel använde skogens restavfall – vilket är grunden för det projekt vi på Fores driver med Södra, KLM, Rise, Småland Airport och Luleå Tekniska Universitet.

4. Hantera hela klimatpåverkan. Flygets klimatpåverkan består både av koldioxid från bränslet och vattenånga på hög höjd. Forskning kring hur höghöjdseffekten kan minimeras behövs, men redan i dag kan effekten undvikas på korta och medellånga sträckor genom turboproppflyg, som flyger för lågt för att den ska uppstå.

5. Kompensera utsläppen. Vi behöver källsortera våra resor bättre, men Norwegian har rätt att i vårt avlånga land är det inte alla som kan eller vill helt avstå från att flyga. Den som flyger, bör kompensera de utsläpp det ger upphov till – och förstås ta motsvarande ansvar för alla områden där vi har klimatpåverkan kvar.

ANNONS

Att fortsätta flyga som i dag är ohållbart, även med nytvättade motorer. För både klimatets och sin egen skull bör Norwegian visa att de förstått det.

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

ANNONS