Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef Norwegian.
Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef Norwegian.

Skambelägg inte flyget – att sluta flyga är inte lösningen

Att minska utsläppen från luftfarten är oerhört viktigt men den antiflygpropaganda som nu sveper över Sverige behöver nyanseras. Det är utsläppen som ska minska, inte resandet, skriver Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegian.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att sluta flyga är inte lösningen på klimatutmaningarna. Biobränsle är framtidens bränsle men det kommer att ta lång tid innan det produceras i storskalig produktion och blir kommersiellt tillgängligt. I väntan på det finns det en rad andra enkla åtgärder som minskar utsläppen redan i dag.

I debatten kring flyget lyfter förespråkarna framförallt fram argumentet att det effektivaste sättet att minska utsläppen på är att begränsa flygandet. Flyget behövs och är en oerhört viktig tillväxtmotor för Sveriges välfärd. Utan flyget stannar Sverige och bra tillgänglighet är avgörande för vårt avlånga och avlägsna land.

Regeringens beslut att behålla flygskatten är inte ett klimateffektivt styrmedel eftersom den inte leder till minskade utsläpp.

Regeringens beslut att behålla flygskatten är inte ett klimateffektivt styrmedel eftersom den inte leder till minskade utsläpp utan bara till försämrad tillgänglighet och att utsläppen flyttar någon annanstans.

Den utredning om reduktionsplikt för flyget som har överlämnats till regeringen och som innebär att alla flygresor ska ha en procents inblandning av biodrivmedel från 2021, är kanske ett litet steg i rätt riktning. Men var ska detta biobränsle i så fall komma ifrån?

När merparten av dagens biobränsle produceras i andra delar i världen måste ambitionen vara att få fram storskalig produktion av biobränsle lokalt till ett konkurrenskraftig pris och som blir så attraktivt att det inte behövs någon reduktionsplikt.

I väntan på alternativa bränslen borde det införas incitament för flygbolag att satsa på ny teknik och moderna flygplan.

I väntan på alternativa bränslen borde det införas incitament för flygbolag att satsa på ny teknik och moderna flygplan. Nya flygplan är 70 procent mer bränsleeffektiva i dag än de var för 40 år sedan och 20 procent mer bränsleeffektiva än för tio år sedan. Andra effektiva åtgärder för att minska utsläppen är att satsa på gröna inflygningar, regelbundna motortvättar och att flyga direkt till slutdestination.

Flygbranschen är internationell vilket innebär att utsläppen från flyget är ett globalt problem som framför allt ska lösas globalt och inte lokalt. I stället för verkningslösa metoder som den flygskatt vi har i dag måste klimatfrågan ske på en global nivå och helst med politiskt stöd för att hitta tekniska lösningar och incitamentsprogram för att skapa ett mer hållbart flyg. Både flygbranschen och beslutsfattare bör samarbeta för att med gemensamma krafter minska utsläppen utan att minska tillgängligheten.

Flyget ingår redan i EU:s handel med utsläppsrätter. Bara under 2018 betalade Norwegian 360 miljoner kronor till EU för utsläppsrätter. Globalt står flyget för cirka två procent av de globala koldioxidutsläppen. Att sjöfarten genererar högre utsläpp än flyget är det få som pratar om.

Alla som jobbar inom flyget vill inget hellre än att branschen ska få fram nya, mer miljövänliga bränslen som är både enkla och billiga att producera.

Alla som jobbar inom flyget vill inget hellre än att branschen ska få fram nya, mer miljövänliga bränslen som är både enkla och billiga att producera. Att få fram storskalig produktion av biobränsle är oerhört viktigt men det kommer att ta tid innan det är fullt genomförbart och blir kommersiellt tillgängligt.

Den absolut viktigaste och mest effektiva miljöåtgärden som flygbolag kan vidta redan i dag är att investera i modern teknik. Mängden utsläpp är direkt relaterad till mängden bränsle som går åt.

Att investera i nya flygplan är naturligtvis inte den enda lösningen men är en viktig åtgärd som gör stor skillnad redan i dag och som bör uppmuntras.

Norwegian har under många år investerat i nya, bränsleeffektiva och miljöanpassade flygplan och har därmed reducerat utsläppen med 30 procent sedan 2008. Med en genomsnittsålder på 3,8 år har Norwegian en av de yngsta och mest bränsle- effektiva flygplansflottorna i världen. Att investera i nya flygplan är naturligtvis inte den enda lösningen men är en viktig åtgärd som gör stor skillnad redan i dag och som bör uppmuntras.

Global tillgänglighet blir allt viktigare och flyget är avgörande för att skapa ökad tillgänglighet, ökad ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen. Så i stället för att försöka få folk att sluta flyga behöver vi gemensamt satsa på att utveckla hållbara, klimatsmarta alternativ som ny teknik och internationella styrmedel för att göra flyget hållbart.

Charlotte Holmbergh Jacobsson

kommunikationschef Norwegian