S har cupgeneralernas perspektiv på Heden

Ann-Sofie Hermanssons (S) replik om Heden bekräftar det vi befarade. Svepande formuleringar om Heden i våra hjärtan, men ingen konkret tanke om när och hur en ändring av provisoriet ska kunna genomföras, skriver Yimby Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Heden, 10/7 och 12/7

Stadsliv, levande stråk, kvarter, byggnader och bostäder nämns inte alls. Efter att Hermansson givit sig in i processen har resultatet av allt tidigare dialogarbete lagts på hyllan. Stadsbyggnadskontorets arbete, på uppdrag av byggnadsnämnden, med att ta fram en kompromiss utifrån många olika medborgares och intressenters önskemål ges därmed underkänt.

Cupgeneralernas perspektiv

S har nu helt tagit cupgeneralernas perspektiv. Så länge Heden enkom och fullt ut anpassas efter deras önskemål så kommer inte målet att "Heden ska vara en levande del av staden där alla göteborgare känner sig välkomna" kunna uppfyllas. Faktum är att majoriteten av barn och vuxna i Göteborg inte är engagerade i föreningsidrotten och att de engagerade blir allt färre. Därför behövs det ett mer uppdaterat och varierat utbud på Heden.

ANNONS

En grundförutsättning är att staden knyts ihop och att Heden blir en del av staden. Då behöver stadskvarter vara en del av ekvationen. För att överhuvudtaget komma till stånd med en förändring av Heden så behöver parkeringen flyttas under mark och det är dyrt. Göteborgs stad har begränsade finansiella resurser och därför behövs intäkter via markförsäljning i projektet. Här fås flera positiva effekter med stadskvarter på parkeringsplatserna. Eller är det tänkt att förändringen ska finansieras av cupgeneralernas vinster?

Utökade ytor för sport

Det är tydligt att det resultat som dialogprocesserna hittills lett till inte var den lösning som "idrotten" ville se. Hermansson använder den falska motsättning som målas upp av de konservativa krafter som vill använda Heden helt efter eget huvud. Det som de gärna vill glömma är att det inriktningsbeslut som togs, innan Hermanssons engagemang i frågan, ger utökade ytor för sport och rekreation jämfört med i dag samtidigt som 30 procent av ytan bebyggs med stadskvarter.

Fler dialoger - färre röster

Hermansson anger de ansträngda resurserna hos stadens stadsplaneringsorganisation som den begränsande faktorn för planeringen för Hedens framtida utformning. Det är därför ytterst märkligt att ha en så tydlig målbild klar och samtidigt vilja ha ytterligare dialog i frågan. Allt som finns att säga är redan sagt. Låt oss i stället komma till beslut, gå vidare och slippa ytterligare långdragna processer. Ju fler dialoger som genomförs desto färre röster kommer att höras.

ANNONS

Hermansson nämner i repliken att man går på cirkus på Heden. Den cirkus som pågår på Heden ska uppenbarligen vara permanent och med många clowner i manegen.

Patrik Höstmad

samordnare för Yimby Göteborg

Pär Johansson

samordnare för Yimby Göteborg

Annette Vejen Tellevi

samordnare för Yimby Göteborg

ANNONS