Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Odling är ett bra sätt att bidra till social hållbarhet och integration, både i den mindre tillsammansodlingen och på odlingslotter där människor möts. Flera av våra nyanlända har med dig gedigna kunskaper om jordbruk och odling, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT
Odling är ett bra sätt att bidra till social hållbarhet och integration, både i den mindre tillsammansodlingen och på odlingslotter där människor möts. Flera av våra nyanlända har med dig gedigna kunskaper om jordbruk och odling, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT

Så stärker vi krisberedskapen för Göteborgs livsmedelsförsörjning

Coronakrisen har fått många att oroa sig över sårbarheten i livsmedelsförsörjningen och för att vi inte är tillräckligt rustade för kriser. Vi vill att Göteborg nu satsar stort på att bli mer självförsörjande, genom att utöka stadens odlingsmarken, säkra bevattningsmöjligheter och stärka kompetensen, skriver Karin Pleijel och Maria Gardfjell från Miljöpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi vill att Göteborgs Stad tar ett större ansvar för vår livsmedelsförsörjning så att vi blir mer självförsörjande både på lång och kort sikt. Göteborgarna ska få handla och äta frukt och grönsaker som är odlade här. Det här förslaget från de rödgrönrosa partierna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, ligger nu hos kommunstyrelsen.

Säkra tillgången på mat

För att klara livsmedelsförsörjningen i samhället vid en kris har kommunen en tydligt utpekad roll i strategisk samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Ett direkt ansvar gäller de måltider, som Göteborg serverar till stadens äldre och unga. Det handlar om cirka 20 miljoner måltider per år. Det är en stor mängd livsmedel. Kommunens krisberedskap behöver därför växla upp för att säkra tillgången till mat.

Det finns flera områden där staden kan agera:

- Säkra att stadens egen mark används rätt. Jordbruksmark som staden äger behöver i större utsträckning gå till livsmedelsproduktion.

- Säkra tillgången för bevattning. Staden ett ansvar för att tillgängliggöra vatten och avlopp i områden med odlingsbar mark.

- Säkra kompetensen. Utveckla och skala upp de satsningar som gjorts inom projekt Stadslandet och på Angereds gård, för att vidga kunskapsbasen.

- Stärk odlingen i staden nu och i framtiden. Stärk tillgången till växthus vid förskolor och skolor. Det finns också en särskild glädje i att äta något som du själv varit med och sett växa.

- Skapa ett starkt grönt näringsliv. Utveckla och stötta hållbara affärsmodeller inom den lokala livsmedelssektorn.

- Agera aktivt som inköpare. Ställ svenska djurskyddskrav och underlätta för mindre aktörer vid upphandling.

Smart odling

Vi behöver också våga vara föregångare och inspiratör. Vi behöver våga tänka nytt och testa nya saker. Skapa slutna kretslopp genom smart odling av växter och fisk som tar tillvara på spillvärme Vertikalodling - odling på väggar och tak ger många möjligheter.

En annan viktigt uppdrag är att skapa mötesplatser och integration. Odling är ett bra sätt att bidra till social hållbarhet och integration, både i den mindre tillsammansodlingen och på odlingslotter där människor möts. Flera av våra nyanlända har med dig gedigna kunskaper om jordbruk och odling.

Odling är ett bra sätt att bidra till social hållbarhet och integration, både i den mindre tillsammansodlingen och på odlingslotter där människor möts.

Mat och rent vatten är grunden för människors överlevnad. De flesta av oss har aldrig upplevt brist eller ransonering, utan vi ser livsmedelsbutikernas fulla hyllor med oändliga valmöjligheter som en självklarhet. Coronakrisen påminner oss, precis som vid 2018 års värmebölja, om att tillgången på livsmedel inte är oändlig.

Göteborg har precis som Sverige som helhet, en låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Vi är beroende av import för att klara behovet av mat. 2017 antogs en nationell livsmedelsstrategi med mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad livsmedelsproduktionen, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Strategin ska bidra till sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet. Coronakrisen gör frågan om att omgående genomföra åtgärder både på nationell och lokal nivå högaktuell.

Göteborg kan bli en stad med hög självförsörjningsgrad av livsmedel. Att nå hundra procent är inte realistiskt, men vi skulle kunna öka graden väsentligt. Inom Göteborg finns cirka 5000 hektar jordbruksmark. För att försörja Göteborgs befolkning med grönsaker skulle mellan 11-22 procent av den ytan krävas. Det finns alltså plats för odling.

Insatsmedel kan minskas

En ökad självförsörjningsgrad har också andra positiva aspekter. Beroendet av importerade insatsmedel kan minskas genom en omställning till ett ekologiskt, fossilfritt och mer diversifierat jordbruk. Det bidrar dessutom till ökad kolinlagring och en rikare biologisk mångfald.

Det finns idag ett växande intresse för mat och odling. Fler och fler vill veta varifrån det vi stoppar i oss kommer och vill försäkra sig om att det vi äter producerats på ett hållbart sätt. Samtidigt lever många väldigt långt från matproduktionen och har svårt att se sambanden mellan stad och land. Vi vill se en grönare stad där människor odlar både i och omkring innerstaden. Det är viktigt att vi är rädda om den värdefulla jordbruksmark vi har runt vår stad så den inte bebyggs och förstörs. Utbytet i närområdet behöver också förstärkas.

Miljöpartiet har tidigare lagt förslag om att stärka jordbruksmarkens status i stadsplaneringen och om att skapa fler platser både för hobbyodling och kommersiellt jordbruk. Nu går vi ett steg vidare för att stärka stadens krisberedskap när det gäller livsmedelsförsörjning. Vi hoppas få bred politisk uppslutning bakom förslaget.

Göteborg behöver bli mer självförsörjande på mat - närodlat och hållbart odlat - giftfritt och fossilfritt.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Göteborg.

Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet