Barn under 18 år får inte användas som tolk, skriver debattörerna.
Barn under 18 år får inte användas som tolk, skriver debattörerna. Bild: Bertil Ericsson/TT

Rör inte rätten till tolk som patientförmån

SD vill begränsa rätten till tolk till de första tre åren i landet. Men kompetent tolkning i offentlig sektor är en samhällsekonomisk vinst. Och kan rädda liv inom vården, skriver Khoshal Dhost och Violeta Janjusic.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

21/9 Vårdcentraler måste sluta slösa pengar på dyra tolkar

Kostnaderna för språktolkning på vårdcentralerna inom Västra Götalandsregionen flödar utan kontroll, vårdcentraler måste sluta slösa pengar på dyra tolkar, larmar Håkan Lösnitz (SD). Låt oss reda ut begreppen.

När vårdcentraler och rehabkliniker inom vårdvalsystemet anlitar auktoriserad eller utbildad språktolk i patientrelaterat arbete, betalar regionen ut en schablonsumma på 1 000 kronor per besök. Detta för att kompensera vårdcentralen för tolkkostnad och den mertid som uppkommer. 250 kronor per besök betalas ut när tolkning utförs utan ersättning av en anställd eller när närstående har agerat tolk. Barn under 18 år får inte användas som tolk.

ANNONS

Vid behov av språktolk kan Tolkförmedling Väst anlitas. Tolkförmedling Väst drivs av ett kommunförbund där medlemmarna är Västra Götalandsregionen och 41 kommuner i länet. Tolkarna är inte anställda, utan arvoderas per uppdrag. Ingen semesterersättning, ingen tjänstepension. Tolkyrket är inte ett välbetalt yrke.

Tolkförmedling Västs prislista gäller lika för vårdcentral som för rehabklinik. Tolk bokas oftast för 30 eller 60 minuter.

Användningen av barntolkar skulle explodera. Det vill ju inte SD.

Mellanskillnaden mellan 1 000 kronor och tolkkostnaden varierar. Det beror inte på att den medicinska personalens tid värderas olika, utan på prisskillnaden för auktoriserad respektive utbildad tolk och på tolkuppdragens längd. Med ett schablonbelopp endast för mertid ovanpå tolkkostnaden skulle regionen kunna sänka sina kostnader.

Avgörande roll inom sjukvården

För hälso- och sjukvården betyder tillgång till kompetent tolk mindre risk för missförstånd och felbehandlingar, det vill säga ökad patientsäkerhet. Den som vill kan läsa om tolkanvändning inom vården i Praktiska råd - Vårdhandboken.

SD vill begränsa rätten till tolk som samhällsförmån till de första tre åren i landet. Den som därefter vill anlita tolk skulle få bekosta den själv. Om en sådan begränsning skulle införas, hur lång tid skulle det inte ta för läkare och patient att göra sig förstådda över språkhindret!

Risken för missförstånd och felbehandlingar, även behandlingstiderna, skulle öka. Och användningen av barntolkar skulle explodera. Det vill ju inte SD. Att anlita närstående som tolk är också olämpligt. Tolkning kräver sin kompetens. Vinsten med kompetent tolkning är trygga yrkesutövare, säker hälso- och sjukvård, och trygga invånare med tillit till samhällets institutioner.

ANNONS

Khoshal Dost, ordförande Vision avdelning 276 Rikstolk

Violeta Janjusic, ordförande Sjukvårdstolkarna

LÄS MER:Brist på sjukvårdstolkar

ANNONS