Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De patienter som plågas av post-covid hoppas vi får hjälp utifrån en biopsykosocial helhetssyn. Snar rehabilitering är en viktig faktor för att förebygga långvarig sjuklighet, skriver debattörerna.
De patienter som plågas av post-covid hoppas vi får hjälp utifrån en biopsykosocial helhetssyn. Snar rehabilitering är en viktig faktor för att förebygga långvarig sjuklighet, skriver debattörerna.

Rehab efter covid viktigare än verkningslösa läkemedel

Vi välkomnar forskning kring orsaker till att vissa utvecklar långvariga symtom efter covid. Men rehabilitering är en viktig faktor och att behandla med läkemedel utan evidens är att göra post-covid-patienter en björntjänst, skriver bland andra Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

1/3 Använd ME-forskning för att behandla långtidssjuka i covid

Vi anser att diskussioner kring sjukdomars orsaker och behandling i första hand bör föras i akademiska tidskrifter eller någon av vårdens tidningar. Men ser oss ändå tvungna att bemöta några av de påståenden som förs fram i debattinlägget om personer med långvariga symtom efter covid. Begreppet långcovid är missvisande då det i regel inte rör sig om pågående infektion, Socialstyrelsen använder begreppet post-covid för detta tillstånd.

Liknande tillstånd

Vi delar Gottfries och medförfattares bild av att patienter med post-covid kan uppvisa en bild som i många delar liknar den man ser vid kända trötthetstillstånd efter virusinfektion. Det är viktigt att använda kunskap om dessa vid handläggning av post-covid. I nuvarande skede är det framförallt viktigt att lyfta fram den kunskap som finns om hur man förebygger att symtom efter infektioner blir långvariga. Till exempel Dallas bedrest study som visar hur skadlig sängvila är.

I debattartikeln påstås felaktigt att det finns forskning som visat på antikroppar mot den egna kroppen hos patienter med post-covid. Den studie som Gottfries hänvisar till är inte gjord på post-covid, utan i akutfasen av covid.

Saknas bevis

Det påstås att ME kan antas vara en autoimmun sjukdom och att det skulle vara visat att post-covid kan vara en autoimmun sjukdom. Teoretiskt kan både ME/CFS och post-covid vara autoimmuna sjukdomar. Men trots årtionden av forskning saknas bevis för hypotesen att att ME/CFS skulle vara en autoimmun sjukdom. När man drabbas av sjukdom har man med sig sin historia, personlighet och eventuella andra sjukdomar. Vid alla tillstånd påverkar helheten hur man hanterar sin sjukdom, och covid påverkas av den rädsla som kommer av pandemin.

Att behandla med läkemedel utan evidens är att göra post-covid-patienter en björntjänst.

I debattartikeln lyfts injektioner med vitamin B12 och lågdos Naltrexon fram som behandlingar som skulle kunna komma post-covid-patienter till del. Det saknas placebokontrollerade studier av Naltrexon och den enda placebokontrollerade studien av B12-injektioner visar att detta inte har någon effekt vid ME/CFS. Behandling med B12-injektioner är enligt Ivo “inte förenlig med god vård” i den kritiska rapport som myndigheten 2015 lämnade efter sin granskning av vården vid Gottfries klinik. Att behandla med läkemedel utan evidens är att göra post-covid-patienter en björntjänst.

Vi välkomnar Vetenskapsrådets satsning på forskning kring orsaker till att vissa utvecklar långvariga symtom efter covid. De patienter som plågas av post-covid hoppas vi får hjälp utifrån en biopsykosocial helhetssyn. Snar rehabilitering är en viktig faktor för att förebygga långvarig sjuklighet.

David Gyll, ST-läkare allmänmedicin

Mats Reimer, barnläkare

Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor rehabiliteringsmedicin