Strategin måste vara långsiktig, inkluderande och intersektionell för att nå alla de grupper som behöver nås för att skapa en bättre psykisk hälsa i vårt samhälle, skriver Rosaline Marbinah, ordförande i LSU.
Strategin måste vara långsiktig, inkluderande och intersektionell för att nå alla de grupper som behöver nås för att skapa en bättre psykisk hälsa i vårt samhälle, skriver Rosaline Marbinah, ordförande i LSU. Bild: Isabell Höjman/TT

Regeringens satsning mot psykisk ohälsa inte tillräcklig

Precis som Isabella Löwin (MP) och Lena Hallengren (S) skriver i sin debattartikel så mår unga allt sämre. Vi är den grupp som är mest drabbad av psykisk ohälsa. Att regeringen nu tillsätter en utredare är positivt, men inte tillräckligt för att få till en hållbar och långsiktig situation för unga, skriver Rosaline Marbinah, ordförande i LSU.

ANNONS

Replik

Psykisk ohälsa bland unga, 4/12

Vi hoppas att denna utredning även ser till alla de platser där unga umgås även utanför vården får en genomgripande strategi kring hur man hanterar ungas psykiska hälsa i förebyggande och aktivt arbete.

LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) är en paraplyorganisation som organiserar cirka 650 000 unga genom 86 nationella förbund. Bland annat arbetar vi för att minska den negativa stressen och psykiska ohälsan hos unga engagerade. Vi hoppas att den reform, som utredningen förhoppningsvis kommer fram till, ser till så att det blir en övergripande strategi där långsiktighet och intersektionellt tänk är fokus samt att inga unga ska behöva hamna mellan stolarna på grund av icke fungerande samordning mellan aktörer. Så som det kan se ut i dag.

ANNONS

Det är bråttom

I regeringsformen står det att: "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer."

LSU uppmanar utredaren och riksdagen att se till så att vi efterföljer regeringsformen och menar att stress och psykisk ohälsa är en av de största problemen i dag för ungas hållbarhet i sin vardag. Den ökande psykiska ohälsan inte ska behöva leda till problem varken i nutid eller framtid. Vidden av de ekonomiska konsekvenserna av en utbränd generation är oöverskådliga. Att inte agera nu kommer vidare leda till växande utanförskap, ensamhet och minskat demokratiskt utrymme för civilsamhället om inte en stor reform genomförs inom kort.

Utredningen som planeras är bra men den bör enligt LSU innefatta en strategi som samordnar alla de platser där unga vistas

Utredningen som planeras är bra men den bör enligt LSU innefatta en strategi som samordnar alla de platser där unga vistas. Inte bara vårdinrättningar. Det gäller skola såväl som vårdgivare, civilsamhällets lokala elevråd, fotbollsklubbar, socialtjänst och kulturskolan. Strategin måste vara långsiktig, inkluderande och intersektionell för att nå alla de grupper som behöver nås för att skapa en bättre psykisk hälsa i vårt samhälle.

Vi hoppas att ungas hälsa i alla situationer ska sättas i första rummet nu när Barnkonventionen snart blir lag i Sverige. Förhoppningsvis är denna utredning ett steg i rätt riktning.

ANNONS

Rosaline Marbinah, ordförande i LSU

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS