Vi föreslår därför att regeringen ger någon eller några myndigheter i uppdrag att ta fram ett verktyg för att hjälpa föräldrar att göra medvetna välinformerade val kring betald och obetald föräldraledighet och olika kombinationer av att arbeta heltid, deltid eller arbeta på distans, skriver debattörerna.
Vi föreslår därför att regeringen ger någon eller några myndigheter i uppdrag att ta fram ett verktyg för att hjälpa föräldrar att göra medvetna välinformerade val kring betald och obetald föräldraledighet och olika kombinationer av att arbeta heltid, deltid eller arbeta på distans, skriver debattörerna. Bild: Isabell Höjman/TT

Regeringen behöver stötta föräldrar att göra jämställda val

I år fyller föräldraförsäkringen 50 år och vi firar en reform som betytt mycket för jämställdheten. Samtidigt är föräldraledigheten långt ifrån jämställd. Pappor tar bara ut drygt 30 procent av föräldradagarna och lägger man till den obetalda föräldraledigheten är fördelningen ännu mer ojämställd, skriver fyra debattörer.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

En ojämställd fördelning skapar långvariga inkomstskillnader mellan män och kvinnor och gör att pappor missar värdefull tid med sitt barn. Som samhälle har vi mycket att tjäna på att föräldrar delar lika. Därför är det bekymmersamt att frågan politiskt lagts i malpåse. Så sent som 2017 överlämnade utredningen om en modern föräldraförsäkring förslag som skulle bidra till att öka jämställdheten i försäkringen.

Den 1 juli började nya regler gälla som bland annat gör det möjligt att överlåta föräldradagar till vem som helst. Men regeländringarna har stora brister då de öppnar upp för bidragsfusk och möjlighet att överlåta dagar till minderåriga. Samtidigt har det mest effektiva förslaget om att reservera fler dagar till respektive förälder hamnat långt ner i byrålådan hos regeringen, det borde dammas av då det är centralt för att vi ska närma oss ekonomisk jämställdhet. I väntan på reformer för att förbättra regelverket borde åtgärder genomföras för att hjälpa föräldrar att göra jämställda val.

ANNONS

Satsa på att nå pappor

Flera undersökningar visar att pappor i lägre grad nås av föräldraskapsstöd jämfört med mammor. Pappor tenderar att ses som en andrahandsförälder. Det behöver satsas mer på föräldraskapsstöd för att nå pappor. Personal inom bland annat mödravården behöver bra kunskap om jämställt föräldraskap och det behövs utrymme för pappor att diskutera sitt föräldraskap.

Som föräldraledighetssystemet är konstruerat bygger det på att föräldrar gör välinformerade val om hur de lägger upp föräldraledigheten. Men regelverken är många och komplicerade och vi konstaterar att det i princip är omöjligt för föräldrar att göra de val de förväntas kunna göra.

Vi föreslår därför att regeringen ger någon eller några myndigheter i uppdrag att ta fram ett verktyg för att hjälpa föräldrar att göra medvetna välinformerade val kring betald och obetald föräldraledighet och olika kombinationer av att arbeta heltid, deltid eller arbeta på distans. På så sätt kan föräldrarna få en bra överblick av vilka effekter olika val kan få.

Personal inom bland annat mödravården behöver bra kunskap om jämställt föräldraskap och det behövs utrymme för pappor att diskutera sitt föräldraskap

Till exempel vilken den faktiska ersättningsnivån blir vid olika kombinationer av betald och obetald föräldraledighet och påverkan på pensionen. I dag finns minPension.se där du kan se din pension och göra prognoser för olika val av pensionsålder. Det vore rimligt att liknande verktyg fanns för den som planerar sin föräldraledighet.

ANNONS

Detta tillsammans med bättre riktat stöd till föräldrar skulle vara ett relativt enkelt sätt för regeringen att bidra till ett mer jämställt föräldraskap.

Therese Svanström, ordförande TCO

Shahab Ahmadian, ordförande MÄN

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnoorganisationer

Annika Fredriksson, regissör Puss hej då och initiativtagare Hej jämställt föräldraskap

ANNONS