Jonas Paulsson, Köttfri måndag.
Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

Reformera EU:s jordbruk - surfa på vegovågen

För den politiker som verkligen vill reformera EU:s jordbrukspolitik finns det en enkel strategi: surfa på vegovågen, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

EU:s budget, 11/11

Jasenko Selimovic (L) skriver att EU:s jordbrukspolitik måste reformeras. Detta är ett budskap som brukar framföras med en sådan regelbundenhet i samband med val till EU-parlamentet att man kan sätta klockan efter det. Mycket riktigt finner jag att det är omkring ett halvår kvar till EU-valet.

Frågan är varför Jasenko Selimovic och andra svenska ledamöter i EU-parlamentet visar ett så svagt intresse att verkligen reformera den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under mandatperioderna. Enligt Jordbruksverkets officiella siffror kostar CAP européerna 800 miljarder kronor varje år.

Huvuddelen av EU:s jordbruk är inriktat på resurskrävande och miljöförstörande djurhållning. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

För den politiker som verkligen vill reformera EU:s jordbrukspolitik finns det en enkel strategi: surfa på vegovågen. Huvuddelen av EU:s jordbruk är nämligen inriktat på resurskrävande och miljöförstörande djurhållning. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

ANNONS

Närmare 85 procent av Europas kväveförbrukning går till grödor i djurfoder. Detta konstaterades redan 2011 av forskare knutna till The European Nitrogen Assessment (ENA). Forskarna skrev att medborgarnas köttkonsumtion – som ligger högt över det nödvändiga – måste minska för att bättra på den dåliga kvävebudgeten. Detta gäller givetvis även den kostsamma jordbrukspolitiken.

I rapporten Livestock's long shadow konstaterar FAO, FN:s livsmedelsorgan, att en indikation på livsmedelsindustrins inflytande är att 32 procent av jordbruksföretagens inkomster i OECD-länderna kommer från bidrag och att bidragsberoendet. Det gäller särskilt mjölk- och nötköttsproduktionen.

Närmare halva värdet av jordbruksproduktionen i Sverige av subventioner. Då är ändå inte de stora indirekta kostnaderna inräknade.

Enligt den framlidne riksdagsledamoten Johnny Munkhammars (M) rapport Människorna, marken och makten består närmare halva värdet av jordbruksproduktionen i Sverige av subventioner. Då är ändå inte de stora indirekta kostnaderna inräknade, såsom svag produktivitetsökning och felinvesteringar som är en ofrånkomlig konsekvens av oberättigade subventioner.

Enligt Livsmedelsverkets nutritionist Anna-Karin Quetel pågår en tydlig vego-omställning av maten i svenska skolor. Detta borde vara mumma för EU-parlamentariker som vill reformera CAP. Vi behöver politiker som med kraft vill driva frågan om minskad köttkonsumtion och köttproduktion i EU.

Nu invänder säkert Jasenko Selimovic att han som liberal inte vill lägga sig i vad folk äter. Men på den punkten har Liberalerna redan gjort tydligt att man inte är särskilt principfasta eftersom partiet 2017 ställde sig bakom den svenska livsmedelsstrategin som närmast sovjetiskt antog ett mål för ökad svensk animalieproduktion.

ANNONS

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

ANNONS