Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi ser en risk att kvinnor och barn som utsätts för mäns kommersiella våld glöms bort, skriver bland andra Gabriella Kärnekull Wolfe, Ida Östensson och Jacob Flärdh.
Vi ser en risk att kvinnor och barn som utsätts för mäns kommersiella våld glöms bort, skriver bland andra Gabriella Kärnekull Wolfe, Ida Östensson och Jacob Flärdh.

Prostitution och människohandel är också mäns våld mot kvinnor

De nya åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor inkluderar bara fem punkter som särskilt fokuserar på mäns kommersiella våld mot kvinnor och barn. Utsatta för prostitution och människohandel borde också omfattas av alla andra 35 punkter, skriver bland andra Gabriella Kärnekull Wolfe, Inte Din Hora och Ida Östensson, Child10.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag presenterade regeringen det största åtgärdspaketet mot mäns våld mot kvinnor på minst 20 år. Det är många punkter att hurra för, men vi ser en risk att kvinnor och barn som utsätts för mäns kommersiella våld glöms bort.

Vi är organisationer som jobbar mot människohandel, koppleri, sexköp och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn, unga och vuxna. I regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor ingår prostitution och människohandel, det är en målgrupp som allt för ofta glöms bort. Det är som om dessa kvinnor och barn är andra klassens våldsutsatta. Vi är därför positivt överraskade av att målgruppen inkluderas i regeringens åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor.

Åtgärdspaketet ska gälla för alla utsatta

Fem av 40 punkter fokuserar särskilt på mäns kommersiella våld mot kvinnor och barn. Regeringen lyfter bland annat att stöd och skydd för personer, särskilt barn, som utsätts inom pornografi ska förbättras. Det straffrättsliga skyddet för barn mellan 15 och 18 år ska ses över, särskilt i förhållande till sexköp. Fördelarna med att den som utsätts för prostitution ska ses som målsägande ska ses över. Mest uppmärksammat är att regeringen föreslår att böter tas bort ur straffskalan för köp av sexuell tjänst.

Det är bra åtgärder, men viktigt att komma ihåg är att utsatta för prostitution och människohandel även ska ingå i alla andra punkter som rör mäns våld mot kvinnor generellt. I Sverige har vi bestämt att prostitution är en form av mäns våld mot kvinnor och därför hoppas och antar vi att även de övriga punkterna gäller målgruppen kvinnor och barn utsatta för kommersiell sexuell exploatering.

Nationellt stödprogram

Vi ser särskilt fram emot att vår målgrupp inkluderas i punkterna om långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer, våldsutsattas företräde till boende, ett förstärkt arbete inom socialtjänsten och förbättrad kompetens hos yrkesverksamma. Vi vill också särskilt poängtera vikten av ett långsiktigt och hållbart nationellt stödprogram för personer som exploaterats i prostitution och människohandel som garanterar omedelbart skydd och stöd under minst 90 dagar för återhämtning och rehabilitering.

Vi är skyldiga att erbjuda lättillgängligt stöd och skydd fram tills den dagen inga övergrepp sker.

Det vi märkt under senaste tidens opinion och påtryckningar är att regeringen snabbt hakar på de förslag vad gäller straffskärpningar och även till viss del det förebyggande arbetet. Däremot har det varit svårare att få gehör för det akuta behovet av bättre stöd och skydd för de som utsätts.

Varannan utsatt får inte hjälp

I höstas släppte Child10, Inte Din Hora och Ellencentret rapporten “Ingen hörde ropen på hjälp”. Rapporten visar bland annat att mer än varannan utsatt inte fått professionell hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Färre än en av fyra har helt vågat berätta om sin utsatthet för sina vårdkontakter.

När det kommer till personer under 18 år upplevde tre av fyra att stödet de fick var dåligt eller mycket dåligt och endast 12 procent svarade att de blivit bemötta som brottsoffer. Det duger inte.

Vi ser att regeringen med sitt åtgärdspaket har ambitioner att jobba mot efterfrågan men vi är skyldiga att erbjuda lättillgängligt stöd och skydd fram tills den dagen inga övergrepp sker.

Därför hoppas vi nu att regeringen kommer, i fortsatt dialog med civilsamhället, säkerställa att vårdkedjan för de som utsätts prioriteras i budgetförhandlingar, och att utsatta för prostitution och människohandel inkluderas i samtliga punkter om mäns våld mot kvinnor.

Gabriella Kärnekull Wolfe, grundare Inte Din Hora och projektledare Child10

Ida Östensson, chef för kommunikation och påverkan Child10

Jacob Flärdh, ordförande Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Zandra Kanakaris, generalsekreterare Ellencentret

Malin Roux Johansson, generalsekreterare RealStars

LÄS MER: Våldsamma män kan fråntas vårdnad om barnen

LÄS MER: Fredrik fick hjälp att stoppa våldet

LÄS MER: Kraftig ökning av rapporter om våld i nära relationer i Göteborg