Våra siffror är könsneutrala men vi vet av erfarenhet att den största andelen av våra aktualiseringar rör våld mot kvinnor i nära relationer, säger kommunalrådet Nina Miskovsky (M).
Våra siffror är könsneutrala men vi vet av erfarenhet att den största andelen av våra aktualiseringar rör våld mot kvinnor i nära relationer, säger kommunalrådet Nina Miskovsky (M). Bild: Måns Langhjelm och Mostphotos

Kraftig ökning av rapporter om våld i nära relationer i Göteborg

Antalet rapporterade fall av våld i nära relationer ökar markant i Göteborg. Under förra året ökade de med 21 procent i hela staden – i stadsdelen Lundby ökade de med hela 102 procent.
– Vi ser allvarligt på ökningen, men det är för tidigt att säga exakt vad som ligger bakom, säger Nina Miskovsky (M), kommunalråd.

ANNONS
|

Mäns våld mot kvinnor hamnade högt upp på dagordningen både hos politiker och allmänheten under våren. Detta efter att fem kvinnor på tre veckor hade dödats av sin sambo eller partner i Sverige.

Nu visar nya siffror för hela Göteborg att antalet rapporterade fall av våld mellan vuxna i nära relationer ökade med 21 procent under förra året jämfört med föregående år – från 826 till 1004 fall.

LÄS MER:Utvärdering påvisar stora brister i arbetet mot kvinnovåldet

LÄS MER:Tre av fyra nekas kontaktförbud

”Vi är könsneutrala”

Tidigare hade de tio stadsdelarna i Göteborg ansvaret för socialtjänsten i sina respektive områden. Sedan årsskiftet ligger i stället ansvaret för orosanmälningar och annan verksamhet samlade under fyra socialnämnder: Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst.

ANNONS
Nina Miskovsky, kommunalråd (M) med ansvar för frågor kring social omsorg i Göteborgs stad, ser allvarligt på rapporterna av våld i nära relationer.
Nina Miskovsky, kommunalråd (M) med ansvar för frågor kring social omsorg i Göteborgs stad, ser allvarligt på rapporterna av våld i nära relationer. Bild: Måns Langhjelm

Pernilla Nylén är tillförordnad chef vid enheten för kunskapsstöd och utveckling inom socialförvaltningen.

– Våra siffror är könsneutrala men vi vet av erfarenhet att den största andelen av våra aktualiseringar rör våld mot kvinnor i nära relationer, säger hon.

Stadsdelen Lundby, Angered och Västra Göteborg sticker ut i statistiken med en ökning på 102 procent, respektive 89 och 72 procent.

I Östra Göteborg minskade anmälningarna med 28 procent och i Örgryte-Härlanda med 20 procent.

Av alla så kallade aktualiseringar, det vill säga kontakter med socialtjänsten, som rörde vuxna i Göteborg handlade fem procent under förra året om våld i nära relationer.

LÄS MER:Kristina blev ekonomiskt beroende av mannen som slog henne

LÄS MER:Regeringen: Skärp straff för kvinnofridskränkning

Ingen tydlig koppling till pandemin

Nina Miskovsky (M) är kommunalråd Göteborg med ansvar för för frågor kring social omsorg.

– Av erfarenhet vet vi att en stor mängd fall hos socialtjänsten handlar om våld som utövas av män mot kvinnor. Vi ser allvarligt på ökningen, men det är för tidigt att säga exakt vad som ligger bakom. Vi har gjort flera satsningar både vad gäller informationsinsatser, stödverksamhet och utbildning av personal för att upptäcka personer som är utsatta för våld i nära relationer, säger hon.

Under pandemin, med rådande restriktioner och isolering, har det funnits en oro för ökat våld i hemmet. Men socialförvaltningarna i Göteborg ser ingen sådan uttalad koppling.

ANNONS

Fredrik Nilsson, är avdelningschef för vuxen- och försörjningsstöd i centrum och talesperson för förvaltningarna.

– Vi kan inte förklara ökningen med en koppling till pandemin, men kan inte heller utesluta viss påverkan.

Han hänvisar också till informationskampanjer och utbildningsinsatser för personal.

– Med ökad kunskap kring våld i nära relation ökar även möjligheten att identifiera och uppmärksamma våld i nära relation i de mer komplexa ärendena, vilket också kan ligga bakom ökningen, säger han.

Vi måste nå kvinnor i deras närmiljö.

Snart sjösätts socialförvaltningarnas nästa kampanj mot våld i nära relationer på spårvagnar, annonsplatser på stan samt i trappuppgångar och tvättstugor i olika bostadsområden.

– Det våldspreventiva arbetet är oerhört viktigt och vi måste nå kvinnor i deras närmiljö, säger Nina Miskovsky.

Orosanmälningar när det gäller barn och unga under 20 år, oavsett orsak, uppgick till 27 000 fall förra året – en ökning med 7,8 procent jämfört med föregående år.

Nästan var femte orosanmälan handlade om våld i nära relationer.

– Orosanmälningarna domineras av uppgifter om bristande omsorg och relationsproblem och vad vi kan se har de inte ökat på något märkligt sätt, säger Catharina Gabrielsson, avdelningschef för barn och unga vid socialförvaltningen i centrum.

Under första kvartalet i år ligger anmälningar om våld i nära relationer, både när det gäller vuxna, barn och unga i nivå med första kvartalet förra året.

ANNONS

LÄS MER:Fler män ska få kontaktförbud och fotboja

Kvinnojourer i Göteborgsområdet: Här kan du få hjälp

Kriscentrum för kvinnor: 031-367 93 80, öppen dygnet runt året om. Göteborgs stads verksamhet för våldsutsatta vuxna och deras barn. Erbjuder ett säkert och tryggt skyddat boende, råd- och stödsamtal, krisbearbetning samt gruppverksamhet.

Kvinno- och tjejjouren Ada: 031-13 11 66. En feministisk ideell förening som driver en kvinnojour. Erbjuder samtal, rådgivning och skyddat boende för kvinnor och barn som behöver fly sina hem.

Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda: 031-27 10 89. En feministisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som jobbar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och barn. Har ett skyddat boende och en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och barn.

Kvinnojouren Piilopirtti: 031-330 25 56. En ideell förening som driver ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver fly sina hem på grund av våld och hot.

Kvinnohuset Kassandra: 031-14 00 22. En feministisk förening som erbjuder stöd och skydd till alla våldsutsatta personer som definierar sig som kvinnor oavsett könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Qjouren Väst: 0708-86 96 61. Erbjuder skyddat boende och stöd för våldsutsatta kvinnor. Drivs av övertygelsen att en våldsutsatt person behöver få skydd och stöd oavsett livssituation. Därför ställs inte krav på drogfrihet.

Fler inrapporterade fall 2020

Under 2019 registrerades 826 fall av våld mot kvinnor. Under 2020 steg siffran till 1004, varav majoriteten rör samma personer.

Antalet orosanmälningar om barn unga, oavsett orsak, uppgick förra året till nästan 27 000 anmälningar, varav 5030 handlade om våld i nära relationer.

Källa: Göteborgs stad

ANNONS