Ett utökat privat ägande av vattentäkter och VA-system skulle skapa incitament att spara vatten, menar debattörerna.
Ett utökat privat ägande av vattentäkter och VA-system skulle skapa incitament att spara vatten, menar debattörerna. Bild: Jonas Ekströmer

Privatisera vattnet för att lösa bristen

Orsaken till dagens vattenbrist är offentligt ägande i kombination med prisregleringar som medfört slösaktiga incitament. Därför behövs fler fristående utförare av vattentjänster och en privatisering av landets grundvattentäkter, skriver Johannes Nathell och Henrik Dalgard från Fria moderata studentförbundet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och är avgörande för en stabil livsmedelsförsörjning. Därför är Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) senaste rapport om grundvattennivåerna särskilt oroande. Den visar att de är lägre än vanligt i stora delar av Sverige, och att risken för att det blir vattenbrist i sommar är stor.

Vattenbrist är tyvärr inget nytt. De senaste åren har bevattningsförbud i en rad kommuner varit en vardag under sommaren. Just nu råder det bevattningsförbud i ett tiotal kommuner, däribland Gotland, Karlskrona, Nyköping och Västervik.

Detta är inte bara ett problem i Sverige utan exempelvis i länder runt Medelhavet är vattenbrist ett stort miljöproblem. Spanien har störst grundvattenuttag i hela EU och har på 20 år förlorat en femtedel av sitt färskvatten.

ANNONS

Osunda incitament

Orsaken till vattenbristen är enkel – vi använder mer vatten än vad vi behöver. Ett beteende som har skapats av offentligt ägande och prisregleringar som medfört osunda incitament. Om en mer effektiv vattenanvändning ska vara möjlig måste tillhandahållandet av vattentjänster präglas av mer marknadsmekanismer.

Överanvändandet av vatten är ett resultat av att prissättningen inte är baserad på marknadsmässiga principer. Stora delar av vattentäkterna ägs och drivs nämligen av Sveriges kommuner eller helägda kommunala bolag och avgifterna är reglerade så att huvudmannen inte tillåts göra “väsentlig vinst”.

Utökat privatägande

Syftet är att hålla nere priserna för att säkerställa tillgång till rent vatten för alla. Även om tanken är god får bristen på marknadsmekanismer oönskade konsekvenser. Då det reella priset understiger jämviktspriset överstiger efterfrågan på vatten utbudet vilket leder till överkonsumtion och slöseri. Detta är precis vad som händer i dag, och är en bidragande orsak till den nuvarande vattenbristen.

Därför föreslår vi en privatisering av landets grundvattentäkter för att öppna upp för fler fristående aktörer som kan tillhandahålla vattentjänster, samt att dessa ska tillåtas få göra överskott och själva bestämma över detta.

Om priset på vatten inte längre hålls artificiellt lågt skulle de skadliga slösaktiga incitamenten försvinna

Ett utökat privat ägande av vattentäkter och VA-system skulle medföra incitament att effektivisera användandet av vatten för att motverka vattenbrist. En ägare av en vattentäkt har ett intresse att tillhandahålla vatten med god kvalité för att säkerställa en stabil inkomstkälla. Att överanvända vattentäkten skulle ruinera ägaren.

ANNONS

Om priset på vatten inte längre hålls artificiellt lågt skulle de skadliga slösaktiga incitamenten försvinna, och de verksamheter som i dag använder stora mängder vatten skulle få incitament att effektivisera sin användning. För att detta ska bli verklighet behövs dock fler fristående utförare av vattentjänster och en privatisering av landets grundvattentäkter.

Johannes Nathell, viceordförande Fria moderata studentförbundet

Henrik Dalgard, viceordförande Fria moderata studentförbundet

LÄS MER:Risk för vattenbrist i Västra Götaland

LÄS MER:Dyrare sopor och vatten för göteborgare under 2023

ANNONS