Dyrare sopor och vatten för göteborgare under 2023

Ökade drivmedelskostnader och utslitna VA-nät gör att Kretslopp och vatten i Göteborg föreslår höjda avgifter för sophantering, vatten och avlopp kommande år.