Att så många av kommunerna redan har infört webbfilter och den snabba ökningen, visar att behovet är stort. Även om Dunkels säger att vi har ”bristande digital kompetens” samt är ”teknikoptimister” är det väl magstarkt att hävda detsamma om de 200 kommuner som använder webbfilter som ett komplement i undervisningen. Vi tror inte kommunerna ”sopar problemen under mattan” skriver debattörerna.
Att så många av kommunerna redan har infört webbfilter och den snabba ökningen, visar att behovet är stort. Även om Dunkels säger att vi har ”bristande digital kompetens” samt är ”teknikoptimister” är det väl magstarkt att hävda detsamma om de 200 kommuner som använder webbfilter som ett komplement i undervisningen. Vi tror inte kommunerna ”sopar problemen under mattan” skriver debattörerna. Bild: Erik Nylander/TT

Porrfiltren blir hela tiden bättre - ge upp ert motstånd

Det handlar tyvärr inte om endast en röst utan om tusentals yrkesverksamma inom tjej- och ungdomsjourer som vittnat om hur nätporren skadar och ger allvarliga konsekvenser för barn och unga. Om Elza Dunkels och hennes meddebattörer väljer att inte lyssna på dess är deras val, skriver bland andra Ann-Sofie Alm (M), riksdagsledamot.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

3/2 Okunnigt och skadligt att förespråka porrfilter

31/1 Skydda barnen från våldsporren med gratis filter från operatören

Alla dessa röster har berättat om nätporrens skadeverkningar och vi som politiskt ansvariga lyssnar. Det finns ingen som helst motsättning mellan samtal och filter. Tvärt om, webbfilter är ett ”reason to speak”. Tillsammans med kritiska samtal är det ett bra komplement till skolans sexualundervisning.

Vi instämmer i vikten av kunskapsbaserade, reflekterande och icke-skambeläggande samtal i sexualundervisningen. Det är något vi arbetar för politiskt och vi gläds över regeringens beslut nyligen, där bland annat porrkritik och samtycke förs in i skolans sexualundervisning.

ANNONS

Vuxna har ansvar

Samtalen om sexualitet och pornografi uteblir om inte vuxna initierar samtalen, oavsett webbfilter eller ej. I våra samtal med operatörerna har vi även uppmanat dem att stötta sina kunder i att ta de porrkritiska samtalen, i samband med försäljning av abonnemang till barn. Alla vuxna har ett ansvar.

Filtren blir hela tiden bättre och de är här för att stanna. Över 70 procent av kommunerna anger att de har webbfilter installerade (Porrfri Barndom 2020). Det är en ökning med över 20 procent sedan Skolverkets senaste kartläggning. Att så många av kommunerna redan har infört webbfilter och den snabba ökningen, visar att behovet är stort. Även om Dunkels säger att vi har ”bristande digital kompetens” samt är ”teknikoptimister” är det väl magstarkt att hävda detsamma om de 200 kommuner som använder webbfilter som ett komplement i undervisningen. Vi tror inte kommunerna ”sopar problemen under mattan”, som Dunkels och meddebattörerna menar blir följden. Vi tror att personal inom skolan jobbar medvetet med ett hälsoproblem våra barn och unga befinner sig mitt i, nämligen den lättillgängliga, våldsamma pornografin.

Det vore betydligt mer konstruktivt om de engagerade sig i att säkerställa att de filterlösningar som nu kommer, blir så bra och träffsäkra som möjligt.

Dunkels och hennes meddebattörer utkämpar en kamp mot webbfiltren som redan är över. Det vore betydligt mer konstruktivt om de engagerade sig i att säkerställa att de filterlösningar som nu kommer, blir så bra och träffsäkra som möjligt. För våra barn och ungdomars bästa.

ANNONS

Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot (m)

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (c)

Roland Utbult, riksdagsledamot (Kd)

Ulrica Westerlund, vice ordförande Liberala Kvinnor (l)

ANNONS