Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

, argumenterar  Elisabet Abelin-Norell. Bild: Fredrik Sandberg/TT, Björn Abelin
, argumenterar Elisabet Abelin-Norell. Bild: Fredrik Sandberg/TT, Björn Abelin

Odemokratiskt att inte få bestämma över sin egen död

Att använda ”sluttande plan-retorik” är ett sätt att sprida rädsla inför rätten att som människa bestämma över sin egen död, skriver Elisabet Abelin-Norell, leg. läkare i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

17/7 Tillåt frivillig dödshjälp — allt annat är ovärdigt

27/7 Ska alla livströtta få hjälp att dö?

En svårt rörelsehindrad människa känner livskvalitet. Det är glädjande. För mig är det självklart att denna subjektiva känsla skall respekteras i kraft av denna människas värde. Ingen annan än Martin Engqvist själv kan förstå hans subjektiva upplevelse.

Det är just därför som varje människa måste få en valmöjlighet: vill jag avsluta mitt liv genom säkert, snabbt, läkarassisterat döende eller ej?

I Sverige finns inte ens valmöjlighet.

Jag vet inte vad man skall kalla Sverige, som officiellt är en demokrati, men som inte respekterar den mänskliga rätten till självbestämmande trots att man skrivit under både FN:s och EU:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Rättighet till självbestämmande

Den lag som inte tillämpats är Lag (1995:1285), som genomgått flera förändringar. Den senaste i kraft från januari 2002 gör det möjligt för kommuner och regioner att ha en gemensam nämnd. Hade man gjort det så hade säkert både syrgas och dropp funnits på äldreboenden.

Den mänskliga rättigheten är inte dödshjälp i sig. Den mänskliga rättigheten ligger i självbestämmandet.

Den lag som inte stiftats är en lag som tillåter frivillig dödshjälp. Man har inte ens velat, sedan decennier, göra en utredning i frågan.

Den mänskliga rättigheten är inte dödshjälp i sig. Den mänskliga rättigheten ligger i självbestämmandet. Det är detta som den högsta tyska förvaltningsdomstolen i Karlsruhe i februari 2020 uttryckte i uttalandet att (min översättning): ”En fysisk persons allmänna rättighet omfattar också en fysisk persons rättighet till självbestämmande. Friheten att ta sitt liv inkluderar också frihet att söka hjälp hos tredje part och ta sådan hjälp i anspråk om den erbjuds”.

Strikta lagar krävs

Martin Engqvist: jag debatterar inte, jag argumenterar. Debattera betyder, rent språkligt, att slå någon, med motsatt uppfattning, sönder och samman. Argumentera innebär språkligt att klargöra, vilket blir mer humant än att debattera. Argumentera innebär också att lyssna — med respekt — till motståndarens argument.

Slutligen: ”sluttande planet”-retorik är en teknik som används för att sprida oro och fruktan liksom man sprider ”fake news”. Syftet är att få inflytande.

”Sluttande plan”-retorik skulle säga att alla skulle bli opiatmissbrukare när man kunde få använda kodein (tillhör gruppen opiater) som tillägg till paracetamol som smärtlindring. Bevisligen har så inte blivit fallet eftersom läkemedelshantering är reglerad i lag. Kriterier för, och tillämpning av, möjligheter till läkarassisterat döende skulle strikt regleras i lag. Liksom läkemedelshantering.

Martin Engqvist: användande av ”sluttande plan”-retorik hotar demokratin och den mänskliga rättigheten till självbestämmande: den yttersta friheten jag argumenterar för. Alla borde förstå Martin Engqvists och alla andras rätt till detta självbestämmande.

Elisabet Abelin-Norell, leg. läkare